CÔNG TY CỔ PHẦN

   Chào luật sư! Xin luật sư cho tôi biết thế nào là công ty cổ phần?

   Chào bạn, chúng tôi đã tiếp nhận câu hỏi của bạn. Đối với thắc mắc của bạn, Luật Á Châu xin đưa ra giải đáp như sau:

  • Theo Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014:

   Điều 110: Công ty cổ phần

   1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

   a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.

   b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân ; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa.

   c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

   d) Cổ đông có quyền tự cho chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 119 và Khoản 1 Điều 126 của Luật này.

   2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

   3. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

   Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp trong đó số vốn được góp vào để phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.

   Người sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông. Số lượng cổ đông tối thiểu là 03. Cổ đông có thể là cá nhân, tổ chức.

   Cổ đông không phải dùng toàn bộ tài sản của mình để chi trả các khoản nợ của công ty. Nghĩa vụ này chỉ phát sinh trong phạm vi số vốn mà cổ đông đã góp vào công ty.

   Việc chuyển nhượng cổ phần trong công ty tương đối dễ dàng trừ các trường hợp quy định tại Điều 119Điều 126 Luật Doanh nghiệp 2014.

   Công ty cổ phần tự mình thực hiện hoạt động kinh doanh với tư cách pháp nhân.

  • Về tư cách pháp nhân, Điều 74 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

   Điều 74: Pháp nhân

   1. Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

   a) Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan.

   b) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này.

   c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài của mình.

   d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

   2. Mọi cá nhân, pháp nhân đều có quyền thành lập pháp nhân, trừ trường hợp luật định có quy định khác.

   Như vậy, công ty cổ phần tự nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

   VD: Công ty cổ phần đầu tư thế giới di động là công ty cổ phần trong đó có 24 cổ đông lớn và nhiều cổ đông nhỏ. Tổng số cổ phiếu của công ty tính đến cuối tháng 05 năm 2019 là 778.729.789 cổ phiếu.

   Công ty TNHH thế giới di động thành lập vào tháng 03 năm 2004. Năm 2007, công ty chuyển đổi sang loại hình công ty cổ phần. Mạng lưới cửa hàng bán lẻ của công ty trải rộng trong cả nước.

   Trên đây là một số nội dung trao đổi của chúng tôi. Nếu quý khách có nội dung cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ lại theo địa chỉ email: achaulaw@gmail.com hoặc số điện thoại 0947.318.318 hoặc 0963.81.84.86. Chúng tôi rất mong được hợp tác và hỗ trợ quý khách.

   Trân trọng!

————-o0o—————

Công ty TNHH Luật Á Châu

VPGD: 262 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT: 0947.318.318 – 0963.81.84.86

Webside: achaulaw.com.vn

Email: achaulaw@gmail.com

Bạn hãy gọi chúng tôi bất kể khi nào bạn cần!

 

 

Tin Liên Quan