ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ CẦM ĐỒ

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ CẦM ĐỒ

 

  1. Về chủ thể kinh doanh: Chủ kinh doanh, người đại diện theo pháp luật phải có điều kiện tốt, lý lịch rõ ràng và không thuộc các trường hợp cấm được quy định tại Luật doanh nghiệp.
  2. Về cơ sở kinh doanh:
  • Đảm bảo điều kiện về an toàn phòng chống cháy nổ, phòng độc và vệ sinh môi trường;
  • Đảm bảo về trật tự, an toàn công cộng;
  • Địa điểm kinh doanh không nằm trong khu vực cấm theo quy định của pháp luật.

Tin Liên Quan