NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

     Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng thông qua chức năng thay mặt doanh nghiệp thực hiện các giao dịch vì lợi ích của doanh nghiệp, với đối tác, khách hàng và với cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn nhiều vấn đề xung quanh yếu tố bắt buộc này dẫn đến những khó khăn nhất định cho doanh nghiệp.

     Chuyên viên tư vấn Luật Á Châu xin gửi Quý khách những tư vấn cơ bản như sau:

     Làm thế nào để trở trành người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ?

     Về điều kiện để có thể trở thành người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, 

Ngoài tuân thủ các quy định chung về đại diện theo pháp luật dân sự, doanh nghiệp nói chung phải bảo đảm về số lượng của người đại diện theo pháp luật luôn được duy trì ít nhất là 01 người( đối với mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có quy định riêng biệt). Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải được ghi nhận trong Điều lệ, đồng thời phải được ghi nhận trên Giấy chứng nhận Đăng kí kinh doanh của doanh nghiệp.

     Đối với mỗi hình thức doanh nghiệp cụ thể, người đại diện theo pháp luật được quy định cụ thể như sau:

  • Đối với công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật có thể có một hoặc nhiều người. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý của những người đại diện theo pháp luật này. Nếu Điều lệ không có quy định thì là Chủ tịch công ty

     Đối với  công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu, người đại diện cũng có thể có một hoặc nhiều người do Điều lệ quy định. Nếu Điều lệ không có quy định thì là chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty.

  • Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, quy định về người đại diện theo pháp luật cũng tương tự như đối với công ty TNHH một thành viên trở lên
  • Đối với công ty cổ phần, người đại diện pháp luật cũng có thể có một hoặc nhiều người và phải được ghi nhận trong Điều lệ công ty

     Trong trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp Điều lệ không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty.

     Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

  • Đối với công ty hợp danh, các thành viên hợp danh có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Tuy nhiên, chỉ có Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty Hợp danh có các nhiệm vụ “ đại diện cho công ty trong quan hệ với cơ quan nhà nước; đại diện cho công ty với tư cách là bị đơn hoặc nguyên đơn trong các vụ kiện, tranh chấp thương mại hoặc các tranh chấp khác”

     Do vậy, người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh là thành viên hợp danh giữ chức vụ hoặc đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty và có quyền “đại diện cho công ty với tư cách là bị đơn hoặc nguyên đơn trong các vụ kiện, tranh chấp thương mại hoặc các tranh chấp khác”.

  • Đối doanh nghiệp tư nhân, chỉ có chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

     Để đảm bảo cho việc thực hiện vai trò đại diện của mình, người đại diện này phải có ít nhất một người cư trú tại Việt Nam. Đặc biệt, khi xuất cảnh khỏi Việt Nam, người đại diện theo pháp luật phải thực hiện các công việc sau:

     –  Ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định tại Ðiều lệ công ty.

     –  Gửi văn bản uỷ quyền đó đến Sở Kế hoạch và Ðầu tư hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, Ban quản lý khu kinh tế nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính để biết ít nhất 2 ngày trước khi xuất cảnh

     Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trong một số trường hợp đặc biệt

     Trong công ty TNHH hai thành viên, trong trường hợp một thành viên là người đại diện theo pháp luật của công ty bị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cư trú, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và tội khác theo quy định của pháp luật hình sự hiện hành thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về vấn đề người đại diện theo pháp luật của công ty.

     Trong khi tham gia vào quan hệ tố tụng với Tòa án, đối với một số trường hợp đặc biệt, Tòa án có thẩm quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật sẽ tham gia trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

     Trên đây là một số nội dung trao đổi của chúng tôi, nếu Quý khách có nội dung cần trao đổi xin vui lòng liên hệ lại theo địa chỉ email: achaulaw@gmail.com  hoặc điện thoại 0947.318.318 hoặc 0963.81.84.86. Chúng tôi rất mong được hợp tác và hỗ trợ Quý Công ty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan