THỦ TỤC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VỚI CTCP

THỦ TỤC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VỚI CTCP

Cơ sở pháp lý: nghị định số 78/2015/NĐ-CP

Nội dung thủ tục:

  • Đại diện CTCP nộp hồ sơ đề nghị bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh;
  • Phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của nó và giải quyết;
  • Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh cho CTCP;
  • Nếu hồ sơ không hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh phải gửi thông báo bằng văn bản đến CTCPđể công ty bổ sung thêm các giấy tờ còn thiếu

Tin Liên Quan