CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIÁ RẺ

Công ty TNHH một thành viên  là doanh nghiệp do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu

(sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên chịu trách nhiệm về

các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.Bài viết về

thành lập công ty TNHH một thành viên dưới đây của công ty Luật Á Châu sẽ tóm tắt những công

việc giúp bạn hoàn tất thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên đúng pháp luật.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIÁ RẺ

Thành lập công ty TNHH một thành viên

Định nghĩa loại hình công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu

(gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài

sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Công ty TNHH một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

Công ty TNHH một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng

ký kinh doanh.

Bước 1: Thành lập công ty TNHH một thành viên cần chuẩn bị những thông tin gì

1.Tên công ty TNHH một thành viên

Tên công ty TNHH một thành viên phải viết được bằng tiếng việt, phải có tối thiểu hai thành tố là

loại hình doanh nghiệp + tên riêng.

2.Địa chỉ trụ sở công ty TNHH một thành viên

Địa chỉ trụ sở chính của công ty TNHH một thành viên phải nằm trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ

được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị

trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

3.Ngành nghề đăng ký kinh doanh:

Xem ngành nghề có cần điều kiện không ( Điều kiện về giấy phép con, điều kiện về vốn pháp định,

điều kiện về chứng chỉ hành nghề…). Nếu ngành nghề không cần điều kiện thì đăng ký bình

thường không cần bổ sung các giấy tờ liên quan.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIÁ RẺ

Công ty Luật Á Châu – Thành lập công ty trọn gói giá rẻ

Bước 2: Soạn và nộp hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên lên Sở Kế Hoạch và Đầu Tư

1.Soạn thảo hồ sơ:
Hồ sơ gồm:

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên

Dự thảo điều lệ công ty TNHH một thành viên

Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

Giấy tờ chứng thực cá nhân

2.Nộp hồ sơ công ty TNHH một thành viên lên Phòng đăng ký kinh doanh của Sở KH&ĐT
Thời gian: Sau 03 – 05 ngày làm việc nếu hồ sơ hợp lệ bạn sẽ được cấp giấy phép đăng ký kinh

doanh (Bản chính)

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIÁ RẺ

 

Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên

Bước 3: Khắc và thông báo phát hành mẫu dấu

1.Cung cấp bản sao y công chứng giấy phép kinh doanh

Khách hàng cung cấp bản sao công chứng giấy phép kinh doanh đến cơ sở có chức năng khắc

dấu để tiến hành khắc mẫu dẫu pháp nhân.

2.Làm thủ tục thông báo mẫu dấu cho công ty lên sở KH&ĐT

3.Nhận kết quả

Trên đây là toàn bộ các bước tiến hành thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên để có một

công ty hoạt động đúng pháp luật.

 

Tin Liên Quan