Hỏi - Đáp

18
2020
06
CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH 2TV SANG CÔNG TY CỔ PHẦN

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH 2TV SANG CÔNG TY CỔ PHẦN

Chuyển đổi từ Công ty TNHH 2 thành viên sang Công ty Cổ phần là hình thức chuyển đổi khá phổ biến. Trong bài viết này, Á Châu Law sẽ cung cấp thông tin về thủ tục thay đổi loại hình từ Công ty TNHH 2 thành viên sang Công ty cổ phần. Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2014 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp Để giúp quý khách có cái nhìn tổng quát, chúng tôi cũng nêu ra những ưu, nhược điểm...
Đọc Thêm

05
2020
06
CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN

   Công ty cổ phần là một trong những loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay, nhận được nhiều sự lựa chọn thành lập doanh nghiệp mới. Vậy nên “Công ty cổ phần là gì ?”. Sau đây Công ty Luật Á Châu xin trình bày vấn đề Công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2014.    Theo Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014, Công ty cổ phần được định nghĩa như sau:    Điều 110. Công ty cổ phần    1.Công ty cổ phần là doanh nghiệp,...
Đọc Thêm

26
2020
05
PHÂN BIỆT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN

PHÂN BIỆT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN

   Chào Luật sư!Xin Luật sư cho tôi hỏi sự khác nhau giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên với Công ty cổ phần?    Chào bạn! Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Sau đây Luật Á Châu xin giải đáp câu hỏi của bạn như sau.    1.Căn cứ pháp lý:    -Điểm a,b Khoản 1 Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014    -Khoản 3 Điều 73 Luật Doanh nghiệp 2014    -Khoản 3 Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014    -Khoản 1 Điều 78 Luật...
Đọc Thêm

25
2020
05
ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

     Để có thể chọn được loại hình doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tại và định hướng phát triển, người chủ doanh nghiệp cần nắm vững đặc điểm, ưu điểm và nhược điểm của từng loại hình doanh nghiệp. Hôm nay, Luật Á Châu xin trình bày vấn đề như sau.    1.Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH)      Công ty TNHH chia ra làm 2 loại dựa theo số lượng người chủ sở hữu là công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH 2...
Đọc Thêm

05
2020
03
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG

                                                  công ty cổ phần đại chúng KHÁI NIỆM Theo quy định tại Điều 25 Luật Chứng khoán 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2010 khái niệm về công ty đại chúng như sau: Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau đây: Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng; Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch...
Đọc Thêm

03
2020
03
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ KINH DOANH TRỰC TUYẾN- CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ KINH DOANH TRỰC TUYẾN- CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN

  Công ty TNHH 2 thành viên: Theo quy định tại điều 47 – Luật Doanh nghiệp số Luật số 68/2014/QH13 của Quốc hội khóa 13 ban hành có hiệu lực từ ngày 01/07/2015, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là Doanh nghiệp, trong đó: – Thành viên của Công ty có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng thành viên tối thiểu là hai và tối đa không vượt quá 50 người; – Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa...
Đọc Thêm

20
2019
09
TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chào luật sư, luật sư cho tôi hỏi về tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị! Chào bạn, chúng tôi đã tiếp nhận yêu cầu của bạn, đối với thắc mắc của bạn, Luật Á Châu xin được trả lời như sau: 1.Căn cứ pháp lý – Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015. 2.Nội dung tư vấn Hội đồng quản trị là một bộ phận thuộc bộ máy tổ chức và quản lý công ty cổ phần. Theo Điều 110 Luật Doanh...
Đọc Thêm

20
2019
09
NHIỆM KỲ VÀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ VÀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Luật sư cho tôi biết nhiệm kỳ và số lượng thành viên hội đồng quản trị là bao nhiêu Chào bạn, chúng tôi đã tiếp nhận yêu cầu của bạn. Đối với thắc mắc của bạn, Luật Á Châu xin được trả lời như sau 1.Căn cứ pháp lý – Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 2.Nội dung tư vấn Hội đồng quản trị là một bộ phận thuộc bộ máy tổ chức và quản lý công ty cổ phần. Theo Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014, có...
Đọc Thêm

19
2019
09
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chào luật sư, xin luật sư cho tôi biết thêm về Hội đồng quản trị. Chào bạn, chúng tôi đã tiếp nhận yêu cầu của bạn. Đối với thắc mắc của bạn, Luật Á Châu xin được trả lời như sau: 1.Căn cứ pháp lý – Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 2.Nội dung tư vấn Hội đồng quản trị là một bộ phận trong bộ máy tổ chức quản lý công ty cổ phần. Theo Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014, có thể hiểu rằng: Công...
Đọc Thêm