HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI TỪNG QUỐC GIA

Đăng ký nhãn hiệu trực tiếp tại các quốc gia: Mỹ, Lào, Campuchia, Đài loan, Hồng kông, Thái lan, Nhật bản, Hàn quốc.

dang-ky-nhan-hieu-tai-tung-quoc-gia

1. Đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu tại Mỹ:

Đăng ký – Thực tế có 4 cơ sở để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại Mỹ bao gồm:

Đã sử dụng thực tế (tại thời điểm nộp đơn, nhãn hiệu đã được sử dụng)

Dự định sử dụng (tại thời điểm nộp đơn, nhãn hiệu chưa được sử dụng tuy nhiên trong vòng 36 tháng kể từ ngày nộp đơn, nhãn hiệu được sử dụng tại Mỹ) chi tiết xem Đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu tại Mỹ.

Đăng ký tại nước gốc (nhãn hiệu đã được cấp giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại nước gốc cụ thể ở đây là tại Việt Nam).

Đơn đăng ký tại nước gốc (nhãn hiệu đã có đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại nước gốc, cụ thể ở đây là Việt Nam).

Tài liệu cần thiết

15 mẫu nhãn hiệu

Danh mục sản phẩm dịch vụ

Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam (nếu đăng ký theo cơ sở thứ 3)

Lưu ý:

Thời gian xét nghiệm đơn: 15-18 tháng

Thời gian bảo hộ là 10 năm và có thể gia hạn nhiều lần

Phân loại danh mục sản phẩm dịch vụ theo quy định của Mĩ

dang-ky-nhan-hieu-tai-tung-quoc-gia

 

2. Đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu tại Lào

Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu:

20 mẫu nhãn hiệu (nếu là nhãn hiệu màu); 01 mẫu nhãn hiệu (nếu là nhãn hiệu đen trắng).

Ủy quyền (theo mẫu, có công chứng)

Danh mục sản phẩm dịch vụ dự định đăng ký

Thời hạn đăng ký nhãn hiệu

Từ 01 tuần đến 06 tháng (tùy thuộc vào số lượng thực tế các đơn đăng ký nhãn hiệu đang được xử lý).

Hiệu lực văn bằng: 10 năm và có thể gia hạn nhiều lần.

3. Đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu:

20 mẫu nhãn hiệu (nếu là nhãn hiệu màu); 01 mẫu nhãn hiệu (nếu là nhãn hiệu đen trắng).

Ủy quyền (theo mẫu, có công chứng)

Danh mục sản phẩm dịch vụ dự định đăng ký

Thời hạn đăng ký nhãn hiệu:

04 tháng

Hiệu lực văn bằng: 10 năm và có thể gia hạn nhiều lần

dang-ky-nhan-hieu-tai-tung-quoc-gia

4. Đăng ký nhãn hiệu tại Đài Loan

Tài liệu cần thiết:

15 mẫu nhãn hiệu (nếu là nhãn hiệu màu); 01 mẫu nhãn hiệu (nếu là nhãn hiệu đen trắng).

Giấy ủy quyền (theo mẫu do SB law cung cấp)

Danh mục sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu

Thời hạn đăng ký: Từ 8 đến 10 tháng

5. Đăng ký nhãn hiệu tại Hồng Kông

Tài liệu cần thiết:

20  mẫu nhãn hiệu (kích thước nhỏ hơn 8×8)

Giấy ủy quyền (do SB law cung cấp)

Danh mục sản phẩm dịch vụ

Thời gian đăng ký: 12 tháng

6. Đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu tại Thái Lan

Tài liệu cần thiết:

20  mẫu nhãn hiệu (kích thước nhỏ hơn 8×8)

Giấy ủy quyền (do SB law cung cấp)

Danh mục sản phẩm dịch vụ

Thời gian đăng ký:10 đến 14 tháng kể từ ngày nộp đơn

 

7. Đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

Tài liệu cần thiết:

20 mẫu nhãn hiệu (kích thước nhỏ hơn 8×8)

Giấy ủy quyền (do SB law cung cấp)

Danh mục sản phẩm dịch vụ

Thời gian đăng ký:13 đến 15 tháng kể từ ngày nộp đơn

Tin Liên Quan