ĐẦU TƯ KINH DOANH THEO HÌNH THỨC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP

      Trong thời buổi hiện nay đầu tư kinh doanh là một xu hướng mà cá nhân , tổ chức luôn hướng đến. Tùy  vào điều kiện khả năng tài chính của cá nhân , tổ chức đó thì lựa chọn các hình thức đầu tư khác nhau. Xét tổng quát thì hình thức đầu tư mua cổ phần , phần vốn góp hoặc góp vốn vào tổ chức kinh tế được xem là đơn giản nhất và được nhiều nhà đầu tư lựa chọn. Qua bài viết dưới đây Công ty TNHH LUẬT Á CHÂU sẽ giúp cho doanh nghiệp có cái nhìn rõ hơn về  hình thức đầu tư này.

1.Căn cứ pháp lý

Hình thức đầu tư  theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

Điều 24, 25,26 Luật đầu tư 2014, Điều 46 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

2.Khái quát về hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

       Hình thức góp vốn, mua cổ phần , phần vốn góp vào tổ chức kinh tế là nhà đầu tư bỏ tiền ,tài sản có thể đầu tư vào để góp vốn vào tổ chức kinh tế đó hoặc mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế . Sau đó quyền và lợi ích của nhà đầu tư sẽ được phân chia theo tỷ lệ vốn góp đầu tư vào tổ chức kinh tế đó. Đây được xem là hình thức đầu tư trực tiếp , nhà đầu tư có thể tham gia vào bộ máy quản lý của tổ chức kinh tế hoặc không .

đầu tư kinh doanh

 

3. Chủ thể đầu tư kinh doanh

 • Nhà đầu tư trong nước
 • Nhà đầu tư nước ngoài
 • Tổ chức kinh tế có vốn nước ngoài

4. Điều kiện đầu tư kinh doanh

Điều 25. Hình thức và điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

 1. Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn vào tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:
 2. a) Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần;
 3. b) Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh;
 4. c) Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.
 5. Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:
 6. a) Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;
 7. b) Mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn;
 8. c) Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh;
 9. d) Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản này.
 10. Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài theo các hình thức quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 22 của Luật này.

   Như vậy điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng đầy đủ về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ luật định và hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Trên đây là một số nội dung trao đổi của Công ty TNHH Luật Á Châu . Nếu quý khách có nội dung cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ lại theo địa chỉ email: achaulaw@gmail.com hoặc số điện thoại 0947.318.318 hoặc 0967.932.555. Chúng tôi rất mong được hợp tác và hỗ trợ quý khách.

Trân trọng!

————-o0o—————

Công ty TNHH Luật Á Châu

VPGD: 262 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT: 0947.318.318 – 0967.932.555

Webside: achaulaw.com.vn

Email: achaulaw@gmail.com

Bạn hãy gọi chúng tôi bất kể khi nào bạn cần!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan