ĐIỀU KIỆN GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC

Điều kiện giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
ACHAULAW

Căn cứ pháp lý:
Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân

1. Điều kiện đăng ký giảm trừ gia cảnh

-Cá nhân được tính là người phụ thuộc bao gồm con, vợ hoặc chồng, cha hoặc mẹ,… phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.
Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.
– Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

– Người khuyết tật, không có khả năng lao động theo hướng dẫn tại tiết đ.1.1, điểm đ, khoản 1, Điều này là những người thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về người khuyết tật, người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,…).

Điều kiện giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

ACHAULAW

2. Mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

-Đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng, 108 triệu đồng/năm.

-Đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

3. Điều kiện giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

-Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

– Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký.

– Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Điều kiện giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

ACHAULAW

Lưu ý:Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế.

Bài viết tham khảo:

Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Điều kiện giải thể chi nhánh nước ngoài

Giảm trừ gia cảnh trong thuế thu nhập cá nhân

Nội dung bắt buộc trên hóa đơn GTGT

Tin Liên Quan