ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN, GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Đối tượng được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân
ACHAULAW

Hiện nay, mọi người luôn thắc mắc không biết trong trường hợp nào thì được giảm hoặc miễn thuế thu nhập cá nhân. Nắm bắt được yêu cầu đó, Luật Á Châu với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thuế, chúng tôi xin gửi tới bạn đọc quy định về đối tượng được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân như sau:

Căn cứ pháp lý

Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007
Thông tư liên tịch số 122010/TTLT- BKHĐT-BTC
Thông tư 96/2016/TT-BTC
Thông tư 97/2016/TT-BTC
Thông tư 128/2014/TT-BTC

CÁC ĐỐI  TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

-Được miễn thuế thu nhập cá nhân theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

-Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc cho dự án ODA

-Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

-Miễn thuế  thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống liên hợp quốc tại Việt Nam.

Đối tượng được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân

ACHAULAW

CÁC ĐỐI  TƯỢNG ĐƯỢC GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, GỒM:

-Giảm thuế thu nhập cá nhân theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

-Giảm thuế thu nhập cá nhân cho đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng tới khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

-Giảm 50% thuế thu nhập cá nhân làm việc trong Khu kinh tế.

Đối tượng được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân

ACHAULAW

Bài viết liên quan:

Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Nội dung bắt buộc trên hóa đơn GTGT

Tổng quan về hóa đơn điện tử

Tin Liên Quan