KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CẦN ĐIỀU KIỆN GÌ?

Bất động sản cũng như kinh doanh bất động sản hiện nay phát triển vô cùng mạnh mẽ do số lượng dân cư tăng cao kéo theo nhu cầu về nhà ở, các công trình công cộng. Nhiều nhà đầu tư quan tâm đến lĩnh vực này tuy nhiên lại chưa hiểu rõ điều kiện kinh doanh bất động sản cần những gì. Vậy Luật Á Châu xin cung cấp 1 số thông tin về điều kiện đầu tư bất động sản, mời bạn đọc tham khảo:

 

 

 

 

Cơ sở pháp lý:

Luật kinh doanh bất động sản 2014;

Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

Điều kiện kinh doanh bất động sản:

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động:

 

sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã (sau đây gọi

 

chung là doanh nghiệp) và phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ các trường hợp sau:
a,Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển

 

nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên bao gồm :

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản mà không phải do đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh và trường hợp hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản do đầu tư dự án bất động

 

sản để kinh doanh nhưng dự án có tổng mức đầu tư dưới 20 tỷ đồng (không tính tiền sử dụng đất).
Tổ chức chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng do phá sản, giải thể, chia tách.
Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (AMC), công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (

 

VAMC) và các tổ chức, cá nhân khác chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng dự án bất động sản, bán nhà, công trình xây dựng đang bảo lãnh, thế chấp để thu hồi nợ.
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng để xử lý tài sản theo quyết định của Tòa án, của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi xử lý tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua mà không phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về

 

nhà ở.
Các cơ quan, tổ chức khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà, công trình xây dựng thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản công.
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản thuộc sở hữu của mình.
b,Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản quy định tại Chương IV Luật Kinh doanh bất động sản gồm:

Dịch vụ môi giới bất động sản

 

Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản
Dịch vụ tư vấn quản lý bất động sản

2. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của số vốn pháp định.
3. Căn cứ xác định mức vốn pháp định của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản:

Được xác định căn cứ vào số vốn điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về hợp tác xã. Doanh nghiệp, hợp tác xã không phải làm thủ tục đăng ký xác nhận về mức vốn pháp định.

Tin Liên Quan