Mẫu hủy con dấu giải thể doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …. tháng … năm 2017

THÔNG BÁO

                  Về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/ chi nhánh/ văn phòng đại diện đại diện

 

Kính gửi: Phòng Đăng kí kinh doanh thành phố Hà Nội

Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………

Mã số doanh nghiệp: ………………………

Đại diện theo pháp luật: …………….                             Chức vụ: ……………….

Thông báo về việc hủy mẫu con dấu như sau:

  1. Thông tin về chi nhánh/ văn phòng đại diện( chỉ kê khai trong trường hợp thông báo về mẫu con dấu của chi nhánh/ văn phòng đại diện):

–               Tên chi nhánh/ văn phòng đại diện:…………………………………………………………

–               Mã số chi nhánh/ văn phòng đại diện:……………………………………………………..

  1. Hình thức con dấu:
Mẫu con dấu Ghi chú
( Doanh nghiệp đóng dấu trực tiếp vào phần này)

 

 

 

  1. Thời điểm hết hiệu lực của mẫu con dấu: …………………………

Kính đề nghị Quý Phòng công bố việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/ chi nhánh/ văn phòng đại diện trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:

-Thông báo giải thể doanh nghiệp                   ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(K Ý V À Đ ÓNG D ẪU)

Trên đây là tư vấn của Luật Á Châu về mẫu hủy con dấu giải thể doanh nghiệp. Nếu muốn được tư vấn cụ thể hơn về quy trình giải thể các bạn có thể liên hệ theo địa chỉ sau:

Email: dkdn.luatachau@gmail.com

Sđt: 0968.565.479

Trân trọng!

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan