NỘI DUNG KÊ KHAI THUẾ GTGT THEO LUẬT ĐỊNH

Nội dung về kê khai thuế GTGT theo luật định
ACHAULAW

Nộp thuế là nghĩa vụ của mọi công dân, tuy nhiên cách kê khai các loại thuế không phải ai cũng nắm rõ. Luật Á Châu  với nhiều năm kinh nghiệm trong mảng tư vấn thuế, chúng tôi  xin gửi tới bạn đọc quy định về cách kê khai thuế GTGT như sau:

1. Các hình thức kê khai thuế GTGT

Hiện nay, có hai hình thức kê khai thuế GTGT đó là:

Kê khai thuế GTGT theo quý
Kê khai thuế GTGT theo tháng

2. Đối tượng kê khai thuế

Đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý
-Kê khai theo quý áp dụng đối  với doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

– Trường  hợp doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh thì việc kê khai thuế GTGT được thể hiện theo quý.

Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm dương lịch liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.

Nội dung về kê khai thuế GTGT theo luật định

ACHAULAW

Lưu ý:

Trường hợp doanh nghiệp thành lập  trong năm 2013 có hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đủ 12 tháng trong năm dương lịch hoặc doanh nghiệp mới bắtđầu hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2014  thì từ ngày 01/10/2014 doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế GTGT theo quý.

Sauk hi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.

Chú ý:

Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông  tư 151/2014/TT-BTC) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời gian nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của nằm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

Đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng
Kê khai thuế theo tháng áp dụng đối với DN có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ của năm trước liền kề trên 50  tỷ đồng.

Nội dung về kê khai thuế GTGT theo luật định

ACHAULAW

3. Thời kì kê khai thuế theo quý

-Việc kê khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọng năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 03 năm.

Riêng chu ký ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến ngày 31/12/2016

Bài viết liên quan:

Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2018

Trình tự kê khai thuế GTGT theo luật hiện hành

Đối tượng hoàn thuế GTGT

Tin Liên Quan