Phí đăng báo giải thể doanh nghiệp

1.Đối tượng phải đăng bố cáo trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia

Thành lập mới doanh nghiệp

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Quyết định giải thể doanh nghiệp

Thông báo phát hành cổ phần phổ thông cho cổ đông phổ thông theo tỷ lệ cổ phần hiện có

2.Thời hạn đăng bố cáo thông tin doanh nghiệp 

Đăng ký thành lập mới, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.

Quyết định giải thể doanh nghiệp: trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua.

Thông báo phát hành cổ phần phổ thông cho cổ đông phổ thông theo tỷ lệ cổ phần hiện có trong công ty: trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày thông báo.

3.Phí đăng thông tin trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia

– Mức phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Bộ Tài chính là 300.000 đồng/ 1 lần đăng công bố thông tin.

– Đối với việc đăng thông báo phát hành cổ phần phổ thông cho cổ đông phổ thông theo tỷ lệ cổ phần hiện có, quyết định giải thể: không thu phí do chưa có quy định

4.Xử lý vi phạm đối với trường hợp không đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Các doanh nghiệp không thực hiện quy định về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 26 Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/06/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Trên đây là tư vấn của Luật Á Châu về phí đăng báo giải thể doanh nghiệp. Nếu muốn được tư vấn cụ thể hơn về quy trình giải thể các bạn có thể liên hệ theo địa chỉ sau:

Email: dkdn.luatachau@gmail.com

Sđt: 0968.565.479

Trân trọng!

 

 

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan