So sánh tác phẩm mỹ thuật ứng dụng và kiểu dáng công nghiệp

So sánh tác phẩm mỹ thuật ứng dụng và kiểu dáng công nghiệp

  1. Điểm giống:

– Đều thể hiện dướI dạng đường nét, hình khối, màu sắc.

– Đều gắn liền với vật dụng khác.

  1. Điểm khác:

2.1. Về căn cứ xác lập:

– Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng: Tự động.

– Kiểu dáng công nghiệp: Cấp văn bằng bảo hộ.

2.2. Điều kiện bảo hộ:

– Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng: Tính sáng tạo nguyên gốc.

– Kiểu dáng công nghiệp: Tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp.

2.3. Về cách thức bảo hộ:

– Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng: Bảo hộ hình thức tác phẩm, không bảo hộ ý tưởng.

– Kiểu dáng công nghiệp: Bảo hộ độc quyền về mặt nội dung của giải pháp thiết kế thẩm mỹ hình dáng bên ngoài của sản phẩm.

2.4. Về thời hạn bảo hộ:

Thời hạn bảo hộ của tác phẩm mỹ thuật ứng dụng dài hơn so với thời hạn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.

BÀI THAM KHẢO

Sở hữu trí tuệ

Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên đăng ký bảo hộ SHTT  được hiểu như thế nào?

 

 

 

Tin Liên Quan