Thẻ: Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp gồm những gì?
Hồ sơ giải thể doanh nghiệp gồm những gì?

Hàng năm, bên cạnh những doanh nghiệp đăng kí thành lập mới thì cũng có rất nhiều doanh nghiệp tuyên bố giải thể vì nhiều lí do khác nhau. Vậy, hồ sơ giải thể doanh nghiệp cần những gì? Hôm nay, Luật Á Châu sẽ cung cấp cho bạn những giấy tờ cần thiết để hoàn thiện hồ sơ giải thể doanh nghiệp. Theo Điều 204...
Đọc Thêm

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp gửi cơ quan thuế
Hồ sơ giải thể doanh nghiệp gửi cơ quan thuế

Hồ sơ hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi giải thể của doanh nghiệp Quyết định giải thể; Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu ; Biên bản họp (đối với trường hợp doanh nghiệp tự giải thể); Bản...
Đọc Thêm