Thẻ: thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài
Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Theo Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp thuộc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài được thành lập tại Việt Nam. Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, có tư cách pháp nhân (theo pháp luật Việt Nam), được...
Đọc Thêm

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY 100 VỐN NƯỚC NGOÀI MỚI NHẤT

Điều kiện thành lập công ty 100% vốn nước ngoài. Công ty 100% vốn nước ngoài là công ty được thành lập tại Việt Nam với nguồn vốn và sở hữu hoàn toàn thuộc về các nhà đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt...
Đọc Thêm