THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Bạn là nhà  đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam nhưng đang băn khoăn không biết là thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư

nước ngoài năm 2017 làm như thế nào, tìm nhà tư vấn nào để giúp bạn xin cấp được giấy chứng nhận đầu tư với thời gian nhanh và chi

phí hợp lý nhất. LUẬT Á CHÂU sẽ tư vấn giúp Quý khách hàng hiểu biết về thủ tục, quy định pháp lý và môi trường đầu tư tại Việt Nam

năm 2017 một cách rõ nét nhất,… như sau:

I.Các trường hợp xin cấp giấy phép khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

a. Các hình thức công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy

phép kinh doanh (trường hợp là công ty thương mại)

-Công ty có vốn đầu tư nước ngoài góp từ 1%- 100% ngay khi thành lập công ty;

-Riêng đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài ngay từ khi thành lập hoạt động trong lĩnh vực thương mại (thực hiện quyền xuất nhập

khẩu và phân phối) thì cần xin thêm Giấy phép kinh doanh cho hoạt động thực hiện mua bán hàng hoá có yếu tố nước ngoài.

b. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài chỉ phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

-Công ty có vốn đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần của công ty Việt Nam thuộc các ngành nghề không

có điều từ 1% – 100% vốn điều lệ công ty;

c. Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài chỉ cần cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy phép kinh doanh, không

phải cấp giấy chứng nhận đầu tư

-Công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối (thương mại), khi nhà đầu tư nước ngoài mua

phần vốn góp của công ty chiếm từ 1%-100% vốn điều lệ chỉ cần cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy phép kinh doanh.

 

II . Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

-Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

-Bản sao chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài

liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

-Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy

động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã

hội của dự án;

-Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết

hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu

tư;

-Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

-Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển

giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công

nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

-Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

III. Thời hạn hoàn thành thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

-Trong thời hạn 25 -35 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.

IV. Thẩm quyền cấp phép thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

a. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sau:

-Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

-Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu

chế xuất, khu công nghệ cao tại những địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.

Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận

đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, gồm:

-Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;

-Dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp

nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

-Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

-Dự án đầu tư thực hiện đồng thời ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

b. Thẩm quyền cấp Giấy chứng đăng ký doanh nghiệp và công bố con dấu pháp nhân của doanh nghiệp:

-Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính Công ty.

MỘT SỐ BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài những điều cần biết.

Thủ tục thành lập công ty 100 vốn nước ngoài đầy đủ mới nhất

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TRỌN GÓI

Quy trình thành lập công ty trọn gói tại Luật Á Châu

thành lập công ty có lợi gì?

Tin Liên Quan