THÀNH LẬP CÔNG TY DỊCH THUẬT UY TÍN TẠI TP HCM-LUẬT Á CHÂU

Hồ sơ thành lập công ty dịch thuật uy tín tại tphcm. Để thành lập công ty dịch thuật uy tín tại tphcm, người thành lập cần chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm

+Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty dịch thuật uy tín tại tphcm

+Điều lệ công ty

+Danh sách cổ đông/thành viên sáng lập công ty (tùy từng loại hình mà người thành lập phải nộp danh sách phù

hợp hoặc không phải nộp)

+Bản sao Giấy tờ chứng thực cá nhân của cổ đông/ thành viên công ty, chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật

của công ty, Bản sao quyết định thành lập đối với cổ đông/thành viên là tổ chức

 

Ngoài ra trong hồ sơ thành lập công ty dịch thuật uy tín tại tphcm, doanh nghiệp phải chuẩn bị các thông tin như:

Hướng dẫn thành lập doanh nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành

+Tên công ty dịch thuật uy tín tại tphcm không được trùng hoặc dễ gây nhầm lẫn với tên Công ty đã đăng ký trước

đó và phải có đủ 2 thành tố: loại hình Công ty và tên riêng của Công ty.

+Địa chỉ Công ty phải chi tiết đến số nhà, tổ, khu hoặc xóm, thôn và không được đặt ở chung cư có chức năng để

ở.

+Thông tin về chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật, các thành viên góp vốn, cổ đông sáng lập phải thể hiện

được: họ tên; ngày tháng năm sinh; số Giấy chứng thực cá nhân, thời gian và nơi cấp; địa chỉ thường trú và nơi ở

hiện tại;

+Phải đăng ký ngành nghề dịch thuật trong ngành nghề kinh doanh;

Dịch vụ thành lập công ty giá rẻ

 

Điều kiện đối với người dịch thuật tại công ty dịch thuật uy tín tại tphcm

 

Điều kiện về người dịch phải tuân thủ những điều kiện được quy định tại Điều 28, Nghị định 23/2015/NĐ – CP của

Chính Phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực

hợp đồng, giao dịch, cụ thể như sau:

+Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

+Có bằng cử nhân ngoại ngữ trở lên về thứ tiếng nước ngoài cần dịch hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đối

với thứ tiếng nước ngoài cần dịch

+Đối với ngôn ngữ không phổ biến mà người dịch không có bằng cử nhân ngoại ngữ, bằng tốt nghiệp đại học theo

quy định thì phải thông thạo ngôn ngữ cần dịch.

+Chỉ cần đáp ứng đủ những điều kiện nêu trên và đầu tư thêm về cơ sở vật chất cũng như nguồn nhân lực có chất

lượng thì Công ty dịch thuật có thể đi vào hoạt động.

Tiến hành thủ tục thành lập công ty dịch thuật uy tín tại tphcm tại cổng đăng ký kinh doanh:

 

Doanh nghiệp cử người đại diện tiến hành làm thủ tục trên trang đăng ký kinh doanh của Bộ kế hoạch và đầu tư

thông qua tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc sủa dụng chữ ký số công cộng.

Sau khi tiến hành làm các thủ tục theo hướng dẫn và nhận thông báo hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp gửi hồ sơ bản

giấy đến phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch đàu tư tphcm.

Sau khi đối chiếu các đầu mục hồ sơ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo cấp giấy chứng nhận thành lập

công ty dịc thuật uy tín tại tphcm.

Tin Liên Quan