Thông báo giải thể doanh nghiệp

Câu hỏi: Khi tên muốn làm thủ tục giải thể thì có cần soạn thông báo giải thể không và thông báo giải thể này có nội dung là gì?


Với câu hỏi của bạn, Á châu xin thông tin đến bạn như sau:
Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, thì khi bạn làm thủ tục giải thể với cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thì cần thiết phải soạn thông báo giải thể. Thông báo này có mẫu kèm theo thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp của Bộ kế hoạch đầu tư. Theo đó:

 1. Căn cứ pháp luật
  Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT
 2. Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp
  Được quy định tại phụ lục số II-24 thông tư 20/2015/TT_BKHĐT

  TÊN DOANH NGHIỆP
  ——–

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————

  Số: …………..

  ……, ngày…… tháng…… năm ……

   

  THÔNG BÁO

  Về việc giải thể doanh nghiệp

  Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………

  Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………………………………

  Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………….

  Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): .

  Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp như sau:

  Trường hợp doanh nghiệp gửi Quyết định giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại Khoản 3 Điều 202 Luật Doanh nghiệp thì ghi:

  Quyết định giải thể số: ……………………………………… ngày …………….. /………… /………………………..

  Lý do giải thể: ………………………………………………………………………………………………………………..

  Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể, đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ của doanh nghiệp (nếu có) trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

  Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp thì ghi:

  Doanh nghiệp đã thanh toán hết các khoản nợ theo quy định tại Khoản 2 Điều 201 Luật Doanh nghiệp. Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể.

  Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

   

   

  Các giấy tờ gửi kèm:
  – ………………….

  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

  (Ký, ghi họ tên)[65]

  Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi về vấn đề Thông báo giải thể doanh nghiệp. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi, hy vọng những gì chúng tôi tư vấn trên có thể giúp bạn lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ tới công ty Luật Á Châu theo số điện thoại 0968.565.479 để được tư vấn cụ thể và chi tiết hơn.

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan