CẤP GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO ĐỐI VỚI CÁC LOẠI THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

Thực phẩm chức năng ngày nay đang trở thành thực phẩm không thể thiếu với nhiều người. Chính vì thế nhiều doanh nghiệp tiến hành sản xuất loại thực phẩm này.

Tuy nhiên, khi tiến hành sản xuất ra sản phẩm thành phẩm thì doanh nghiệp lại loay hoay không biết tiến hành thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo như thế nào để sản phẩm tiếp

cận gần hơn với người tiêu dùng.

Trong giới hạn bài viết của mình, Luật Á Châu xin cung cấp quy định về cấp giấy

xác nhận nội dung quảng cáo tới bạn đọc như sau:

* Căn cứ pháp lý:Nghị định 15/2018/NĐ-CP 

1. Lĩnh vực và cơ quan có thẩm quyền giải quyết:

– Lĩnh vực: An toàn thực phẩm

– Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Cục An toàn thực phẩm.

 

2. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm về Cục An toàn thực phẩm.

Bước 2: Cục An toàn thực phẩm tiếp nhận hồ sơ và trả hồ sơ qua hệ thống trực tuyến trên trang xác nhận nội dung

quảng cáo của Cục An toàn thực phẩm.

Bước 3: Trong thời gian 10 ngày làm việc, Cục An toàn thực phẩm kiểm tra hồ sơ và cấp Giấy xác nhận nội dung

quảng cáo thực phẩm đối với các hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ   lý do

Bước 4: Trả kết quả cho cá nhân, doanh nghiệp xin xác nhận nội dung quảng cáo.

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với các loại thực phẩm chức năng

   

3. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tuyến trên trang xác nhận quảng cáo của Cục An toàn thực phẩm theo quy trình một cửa.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Giấy đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (theo mẫu Phụ lục 01 Thông tư số 09/2015/TT-BYT).

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thư­ơng

nhân n­ước ngoài (Bản sao có dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung quảng cáo);

– Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với những sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ

thuật) hoặc giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy của cơ quan nhà n­ước có thẩm quyền cấp (Bản sao có dấu của tổ

chức, cá nhân đăng ký nội dung quảng cáo);

– Bản thông tin chi tiết về sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (Bản sao có dấu của tổ chức, cá

nhân đăng ký nội dung quảng cáo);

– Sản phẩm quảng cáo thực phẩm:

+ 01 bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến trong đĩa hình, đĩa âm t3hanh, đĩa mềm kèm theo 02 bản kịch bản (đ­ược

đóng dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung quảng cáo) đối với quảng cáo trên truyền hình, điện ảnh, phát

thanh.

+ 02 bản ma-ket nội dung dự kiến quảng cáo (đ­ược đóng dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung quảng cáo) và

kèm theo file mềm ghi nội dung đăng ký quảng cáo đối với quảng cáo trên báo viết, tờ rơi, pốt-x-tơ (poster), áp

phích hoặc in ấn trên vật dụng khác, quảng cáo trên báo điện tử, cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp, cổng

thông tin điện tử của đơn vị làm dịch vụ quảng cáo, internet.

– Tài liệu tham khảo, tài liệu khoa học chứng minh cho thông tin quảng cáo trong trường hợp nội dung quảng cáo

không có trong Bản thông tin chi tiết về sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Trong trường hợp tài liệu chứng minh được viết bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt.

Toàn bộ tài liệu phải đóng dấu giáp lai của tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung quảng cáo.

-Mẫu nhãn sản phẩm đã đ­ược cơ quan y tế có thẩm quyền chấp thuận

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với các loại thực phẩm chức năng

4. Thời hạn giải quyết và kết quả thực hiện:

– Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc

– Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện

– Nội dung quảng cáo trên các ph­ương tiện thông tin đại chúng, tờ rơi, pốt-x-tơ (poster), áp phích phải bảo đảm đúng

tác dụng của sản phẩm đã công bố; ngoài các nội dung đã công bố, nếu có nội dung khác thì phải có tài liệu khoa

học chứng minh và phải bảo đảm chính xác trung thực các nội dung sau:

– Tên sản phẩm;

– Xuất xứ hàng hoá, tên địa chỉ nhà sản xuất, nhà nhập khẩu;

– Tác dụng của sản phẩm (nếu có);

– Các cảnh báo khi sử dụng sản phẩm (nếu có);

– H­ướng dẫn sử dụng, h­ướng dẫn bảo quản (đối với các sản phẩm có cách sử dụng, cách bảo quản đặc biệt);

– Riêng với các sản phẩm thực phẩm chức năng phải có dòng chữ hoặc lời đọc “Sản phẩm này không phải là thuốc

và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”, chữ viết phải bảo đảm cỡ chữ Times New Roman 14, lời đọc phải

nghe đ­ược trong điều kiện bình thư­ờng.

– Đối với quảng cáo trên bảng, biển, panô, kệ giá kê hàng, các vật dụng khác, vật thể trên không, dư­ới nư­ớc, vật thể

di động không nhất thiết phải chứa đầy đủ các nội dung thông tin về sản phẩm (cách dùng, tác dụng, bảo quản)

nhưng phải bảo đảm phù hợp với nội dung đã công bố

  

Tin Liên Quan