CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÓ BẮT BUỘC LÀ CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN HAY KHÔNG?

   Với những ưu điểm như khả năng huy động vốn lớn, được tự do chuyển nhượng cổ phần, được phép phát hành cổ phiếu, trái phiếu,…thì công ty cổ phần đang là lựa chọn của nhiều người khi bắt đầu thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, việc xây dựng cơ cấu tổ chức công ty gặp nhiều vướng mắc, trong đó có câu hỏi như chủ tịch hội đồng quản trị có bắt buộc phải là cổ đông của công ty hay không? Bài viết dưới đây của chuyên viên Luật Á Châu sẽ giúp quý khách giải đáp thắc mắc đó:

   Theo Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2014:

   Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

   a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này;

   b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.

   c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

   Khoản 1 Điều 152 của Luật Doanh nghiệp 2014 quy định rõ hơn về phương thức bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty như sau:

   Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và Điều lệ công ty, pháp luật về chứng khoán không có quy định khác.

   Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, mà người đó chỉ cần có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý các lĩnh vực mà công ty đang kinh doanh.

   Tuy nhiên, trường hợp công ty có quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị bắt buộc phải là cổ đông của công ty, quy định này góp phần tạo mối liên kết giữa các cổ đông, đảm bảo việc quản lý công ty được hiệu quả nhất.

   Trên đây là một số nội dung trao đổi của chúng tôi. Nếu quý khách có nội dung cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ lại theo địa chỉ email: achaulaw@gmail.com hoặc số điện thoại 0947.318.318 hoặc 0963.81.84.86. Chúng tôi rất mong được hợp tác và hỗ trợ quý khách.

   Trân trọng!

————-o0o—————

Công ty TNHH Luật Á Châu

VPGD: 262 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT: 0947.318.318 – 0963.81.84.86

Webside: achaulaw.com.vn

Email: achaulaw@gmail.com

Bạn hãy gọi chúng tôi bất kể khi nào bạn cần!

Tin Liên Quan