CÔNG TY CỔ PHẦN

   Công ty cổ phần là một trong những loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay, nhận được nhiều sự lựa chọn thành lập doanh nghiệp mới. Vậy nên “Công ty cổ phần là gì ?”. Sau đây Công ty Luật Á Châu xin trình bày vấn đề Công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2014.

   Theo Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014, Công ty cổ phần được định nghĩa như sau:

   Điều 110. Công ty cổ phần

   1.Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

   a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

   b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

   c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

   d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.

   2.Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

   3.Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

   Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần.

Cổ phần được phát hành ra thị trường nhằm mục đích huy động vốn, người sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông.

   Thành viên của công ty cổ phần là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty, gọi là cổ đông.

  Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa.

   Công ty cổ phần có số lượng thành viên rất đông, vì vậy nó có khả năng huy động vốn rộng rãi nhất để đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau.

   Cổ phần của các cổ đông được thể hiện dưới hình thức cổ phiếu.

  Các cổ phiếu do công ty phát hành là một loại giấy tờ có giá trị.

  Người có cổ phiếu có quyền tự do chuyển nhượng.

    Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân.

Bởi lẽ

  Công ty cổ phần đáp ứng đủ 04 điều kiện của pháp nhân  quy định tại Điều 74 Bộ Luật Dân sự như sau:

  • Được thành lập theo quy định của pháp luật;
  • Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ;
  • Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;
  • Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

   Trên đây là một số nội dung trao đổi của chúng tôi.

Nếu quý khách có nội dung cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ lại theo địa chỉ email: achaulaw@gmail.com hoặc số điện thoại 0947.318.318 hoặc 0967.932.555.

Chúng tôi rất mong được hợp tác và hỗ trợ quý khách.

Trân trọng!

————-o0o—————

Công ty TNHH Luật Á Châu

VPGD: 262 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT: 0947.318.318 – 0967.932.555

Webside: achaulaw.com.vn

Email: achaulaw@gmail.com

Bạn hãy gọi chúng tôi bất kể khi nào bạn cần!

 

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan