ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

1.Khái niệm: Hợp đồng BCC là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế.

2.Hình thức: hợp đồng BCC không bắt buộc bằng văn bản, tuy nhiên khi có nhà đầu tư nước ngoài hoặc thuộc danh mục đầu tư có điều kiện thì phải lập thành văn bản.

3. Chủ thể: hợp đồng BCC không giới hạn chủ thể tham gia ký kết, có thể gồm hai hay nhiều nhà đầu tư.

4. Mục đích: Các bên tham gia hợp đồng nhằm thực hiện hợp tác kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận, thông qua hoạt động mà không thành lập pháp nhân.

5. Nội dung của hợp đồng: được quy định tại Khoản 1, Điều 29 Luật đầu tư 2014

 

Trên đây là tư vấn của Luật Á Châu về hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC. Cảm ơn bạn đọc đã tham khảo.

 

Tin Liên Quan