DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG(PPP)

Hiện nay mọi người hay nghe đến những dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (Gọi tắt là PPP). Nhưng liệu mọi người có hiểu dự án này là gì và được khuyến khích trong lĩnh vực nào hay không. Hôm nay, Luật Á Châu xin cung cấp một số kiến thức liên quan.

1. Đầu tư theo hình thức đối tác công tư là gì.

Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (sau đây gọi tắt là PPP) là hình thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng dự án giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng, cải tạo, vận hành, kinh doanh, quản lý công trình hạ tầng, cung cấp dịch vụ công.

dự án đầu tư công (PPP)

2. Nhà nước khuyến khích đầu tư trong các lĩnh vực

– Giao thông vận tải;

– Nhà máy điện, đường dây tải điện;

– Hệ thống chiếu sáng công cộng; hệ thống cung cấp nước sạch; hệ thống thoát nước; hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải; công viên; nhà, sân bãi để ô tô, xe, máy móc, thiết bị; nghĩa trang;

-Trụ sở cơ quan nhà nước; nhà ở công vụ; nhà ở xã hội; nhà ở tái định cư;

– Y tế; giáo dục, đào tạo, dạy nghề; văn hóa; thể thao; du lịch; khoa học và công nghệ, khí tượng thủy văn; ứng dụng công nghệ thông tin;

– Hạ tầng thương mại; hạ tầng khu đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung; hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao; cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

– Nông nghiệp và phát triển nông thôn; dịch vụ phát triển liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

– Các lĩnh vực khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

dự án đầu tư công (PPP)

3. Trình tự thực hiện  dự án PPP

3.1. Dự án ứng dụng công nghệ cao theo quy định của pháp luật về công nghệ cao thực hiện theo trình tự sau đây:

a) Lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư và công bố dự án;
b) Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư;
c) Lập báo cáo nghiên cứu khả thi (do nhà đầu tư trúng thầu thực hiện);
d) Tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi;
đ) Đàm phán, thành lập doanh nghiệp dự án (nếu có), ký kết hợp đồng dự án;

e) Triển khai thực hiện dự án; quyết toán và chuyển giao công trình.

3.2 Dự án PPP thông thường được thực hiện như sau (trừ hợp đồng BT xây dựng chuyển giao)

a) Lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư và công bố dự án;
b) Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi;
c) Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư;
d) Đàm phán, thành lập doanh nghiệp dự án (nếu có), ký kết hợp đồng dự án;
đ) Triển khai thực hiện dự án; quyết toán và chuyển giao công trình.

BÀI VIẾT THAM KHẢO:

đăng kí đầu tư

Ưu đãi của nhà nước về đầu tư vào nông nghiệp

 

Tin Liên Quan