MỨC GIỚI HẠN NHIỄM PHÓNG XẠ TRONG THỰC PHẨM

Ngày nay khi chúng ta sử dụng thực phẩm sẽ rất khó để có thể kiểm tra chất lượng bằng mắt thường. Do đó, sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe nếu ta không kiểm soát được mức nhiễm phóng xạ trong thức ăn. Bài viết dưới đây là những quy định chi tiết về mức nhiễm phóng xạ được nhà nước quy định.

Mức giới hạn nhiễm phóng xạ trong thực phẩm

1.Mức giới hạn nhiễm phóng xạ trong thực phẩm

Tên thực phẩm Đồng vị phóng xạ đại diện Tổng hoạt độ phóng xạ tối đa (Bq/kg) Ghi chú
Thực phẩm dành cho trẻ em dưới 12 tháng tuổi 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Am 1
90Sr, 106Ru, 129I, 131I, 235U 100
35S*, 60Co, 89Sr, 103Ru, 134Cs, 137Cs, 144Ce, 192Ir 1000 * quy định cho lưu huỳnh liên kết hữu cơ
3H**, 14C, 99Tc 1000 ** quy định cho triti liên kết hữu cơ
Các loại thực phẩm khác 238Pu, 239Pu, 240Pu, 241Am 1
90Sr, 106Ru, 129I, 131I, 235U 100
35S*, 60Co, 89Sr, 103Ru, 134Cs, 137Cs, 144Ce, 192Ir 1000 * quy định cho lưu huỳnh liên kết hữu cơ
3H**, 14C, 99Tc 10000 ** quy định cho triti liên kết hữu cơ
1.Đối với mẫu thực phẩm phát hiện nhiễm nhiều đồng vị phóng xạ trong cùng nhóm: mức giới hạn tối đa được quy định cho tổng hoạt độ của các đồng vị phóng xạ trong nhóm phát hiện.

2.Đối với mẫu thực phẩm phát hiện nhiễm nhiều đồng vị phóng xạ khác nhóm: mức giới hạn tối đa được quy định cho tổng hoạt độ của các đồng vị phóng xạ trong từng nhóm riêng biệt, không tính tổng giữa các nhóm khác nhau.

Mức giới hạn nhiễm phóng xạ trong thực phẩm

2. Phương pháp xác định mức nhiễm phóng xạ trong thực phẩm

Việc xác định mức nhiễm phóng xạ trong thực phẩm được thực hiện theo phương pháp như sau:

Xác định các đồng vị phóng xạ gamma: Phương pháp phân tích phổ gamma không thấp dùng đầu dò HpGe.
Xác định các đồng vị phóng xạ phát thuần beta: Phương pháp tách hóa phóng xạ, đo hoạt độ beta dùng hệ đo beta phông thấp.
Xác định c
Các đồng vị phóng xạ alpha: Phương pháp tách hóa phóng xạ, phân tích phổ alpha.

3.Trách nhiệm của thương nhân

Thương nhân phải thực hiện kiểm tra mức nhiễm phóng xạ trong thực phẩm theo hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Thương nhân chỉ được phép sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm lưu thông tại Việt Nam khi kết quả kiểm tra đạt yêu cầu quy định.

BÀI VIẾT THAM KHẢO:

Thành lập công ty xuất khẩu lao động

Gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm

Cấp giấy phép xuất khẩu lao động

Tin Liên Quan