Phân biệt giải thể, phá sản doanh nghiệp

Một doanh nghiệp khi quyết định giải thể hay bị phá sản đều do những nguyên nhân khác nhau. Dù mỗi trường hợp đều có những quy định pháp luật riêng, tuy nhiên rất nhiều người còn nhầm lẫn giữa hai khái niệm này. Sau đây Luật Á Châu sẽ giúp các bạn phân biệt giữa giải thể doanh nghiệpphá sản doanh nghiệp.

 

Căn cứ Giải thể doanh nghiệp Phá sản doanh nghiệp 
Định nghĩa Giải thể doanh nghiệp là việc doanh nghiệp đó dừng hoạt động kinh doanh do ý chí của chủ doanh nghiệp hoặc do quyết định của pháp luật Phá sản doanh nghiệp là tình trạng doanh nghiệp mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định phá sản
Căn cứ pháp lí Luật Doanh nghiệp 2014 Luật Phá sản 2014
Lí do  – Theo ý chí của chủ doanh nghiệp;

-Kết thúc thời hạn hoạt động mà công ty không có quyết định gia hạn;

-Không đủ số lượng thành viên tối thiểu trong 6 tháng liên tục;

-Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp

Doanh nghiệp không đủ khả năng thanh toán
Chủ thể quyết định – Chủ sở hữu, đồng chủ sở hữu doanh nghiệp

-Cơ quan đăng kí kinh doanh

-Tòa án

– Tòa án
Hậu quả pháp lí Chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp Doanh nghiệp vẫn có thể tiếp tục hoạt động nếu được mua lại
Thủ tục tiến hành Thủ tục hành chính (Chủ doanh nghiệp tự tiến hành theo quy định của pháp luật) Thủ tục tư pháp (do các cơ quan Tòa án tiến hành)
Xử lí quan hệ tài sản Chủ doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trực tiếp thanh toán tài sản, khoản nợ… Tổ thanh toán tài sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan