Giải Thể Doanh Nghiệp

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp của Công ty Luật Á Châu.

Tel: 0968.565.479      Email:achaulaw@gmail.com

21
2019
02
Bố cáo giải thể doanh nghiệp

Bố cáo giải thể doanh nghiệp

Bố cáo giải thể doanh nghiệp là gì? Bố cáo hiểu đơn giản là bản báo cáo để mọi người cùng biết và nắm bắt thông tin Bố cáo giải thể doanh nghiệp là thủ tục,hình thức mà doanh nghiệp đó công bố chấm dứt sự tồn tại, hoạt động của mình. Có bắt buộc phải đăng bố cáo giải thể doanh nghiệp? Theo quy định của pháp luật hiện hành, doanh nghiệp phải đăng bố cáo lên Cổng thông tin doanh nghiệp bao gồm các trường hợp sau: i)...
Đọc Thêm

21
2019
02
Hồ sơ giải thể doanh nghiệp tư nhân gồm những giấy tờ gì?

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp tư nhân gồm những giấy tờ gì?

Giải thể doanh nghiệp là việc chấm  dứt sự tồn tại và hoạt động của một doanh nghiệp, công ty theo ý chí của doanh nghiệp và sự can thiệp của cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt. Khi tiến hành giải thể doanh nghiệp tư nhân, cần chuẩn bị hồ sơ giải thể doanh nghiệp. Vậy thành phần hồ sơ giải thể doanh nghiệp tư nhân bao gồm những gì? Hồ sơ giải thể doanhn nghiệp tư nhân bao gồm các giấy tờ sau: a) Thông báo về giải...
Đọc Thêm

18
2019
02
Quy trình giải thể doanh nghiệp mới nhất

Quy trình giải thể doanh nghiệp mới nhất

Khi doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả và có nhu cầu muốn giải thể, doanh nghiệp sẽ cần phải thực hiện các thủ tục theo một quy trình nhất định. Luật Á Châu xin được gửi tới các bạn quy trình giải thể doanh nghiệp chi tiết, mới nhất như sau: Doanh nghiệp thực hiện chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (Khoản 1 Điều 59 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP). Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Chủ...
Đọc Thêm

28
2019
01
Mẫu giải thể doanh nghiệp

Mẫu giải thể doanh nghiệp

   TÊN DOANH NGHIỆP   Số: ………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ……, ngày…… tháng…… năm …… THÔNG BÁO Về việc giải thể doanh nghiệp Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố…………… Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………… Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:...
Đọc Thêm

28
2019
01
CÁCH LÀM HỒ SƠ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

CÁCH LÀM HỒ SƠ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Hiện nay, số lượng doanh nghiệp được thành lập ngày càng nhiều. Tuy nhiên, cũng có không ít doanh nghiệp phải đối mặt với nguy cơ giải thể. Vậy, để tiến hành giải thể gồm những bước nào? Sau đây, Luật Á Châu xin được tư vấn đến quý bạn đọc về các bước tiến hành giải thể doanh nghiệp. Mời quý bạn đọc cùng tham khảo. Giải thể doanh nghiệp gồm 4 bước sau: Bước 1: Doanh nghiệp thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết...
Đọc Thêm

23
2019
01
Kiểm tra thuế khi giải thể doanh nghiệp

Kiểm tra thuế khi giải thể doanh nghiệp

1. Căn cứ pháp lý Nghị định số 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế Thông tư số 151/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế 2. Nội dung tư vấn Hiện nay, ngày càng có nhiều doanh nghiệp lựa chọn biện pháp giải thể để chấm dứt hoạt động kinh doanh vì không đủ khả năng tồn tại trong...
Đọc Thêm

22
2019
01
Phí đăng báo giải thể doanh nghiệp

Phí đăng báo giải thể doanh nghiệp

1.Đối tượng phải đăng bố cáo trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia Thành lập mới doanh nghiệp Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Quyết định giải thể doanh nghiệp Thông báo phát hành cổ phần phổ thông cho cổ đông phổ thông theo tỷ lệ cổ phần hiện có 2.Thời hạn đăng bố cáo thông tin doanh nghiệp  Đăng ký thành lập mới, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng...
Đọc Thêm

22
2019
01
Trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp nhà nước

Trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp nhà nước

        1. Doanh nghiệp nhà nước bị xem xét giải thể trong các trường hợp sau đây: Hết thời hạn hoạt động ghi trong quyết định thành lập mà công ty không xin gia hạn. Doanh nghiệpkinh doanh thua lỗ 03 năm liên tiếp và có số lỗ luỹ kế bằng ¾ vốn nhà nước tại công ty trở lên, nhưng chưa lâm vào tình trạng phá sản. Doanh nghiệpnhà nước không thực hiện được các nhiệm vụ do nhà nước giao trong thời gian 02 năm liên tiếp sau khi đã...
Đọc Thêm

21
2019
01
Tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Mỗi năm số lượng thực hiện tạm ngừng hoạt động lên đến hàng trăm ngàn doanh nghiệp, tương đương với số lượng đăng kí thành lập mới doanh nghiệp. Nếu xét ở khía cạnh nào đó thì tạm ngưng hoạt động kinh doanh chưa chắc đã là một điều xấu. Dừng lại để bước tiếp, tạm ngưng lại một thời gian để tạo bước tiến mạnh mẽ hơn. Trước những băn khoăn của khách hàng về vấn đề tạm ngừng kinh doanh,…Tư vấn Luật...
Đọc Thêm