Quản lý và sử dụng con dấu của những doanh nghiệp không thành lập theo Luật Doanh nghiệp

Quản lý và sử dụng con dấu của những doanh nghiệp không thành lập theo Luật Doanh nghiệp

Như đã đề cập ở bài viết Một số doanh nghiệp không thành lập theo Luật Doanh nghiệp, những doanh nghiệp không thành lập theo pháp luật doanh nghiệp thì việc quản lý và sử dụng con dấu cũng không giống với việc quản lý và sử dụng con dấu của những doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật về doanh nghiệp.

1. Điều kiện sử dụng con dấu

– Doanh nghiệp chỉ được sử dụng con dấu khi đã có quy định về việc được phép sử dụng con dấu trong văn bản quy phạm pháp luật hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền; phải đăng ký mẫu con dấu trước khi sử dụng.

– Doanh nghiệp chỉ được sử dụng một con dấu theo mẫu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, doanh nghiệp tự quyết định có sử dụng thêm con dấu như con dấu đã cấp (dấu ướt, dấu nổi, dấu xi, dấu thu nhỏ).

Cơ quan có thẩm quyền ở đây là cơ quan có quyền quyết định thành lập hoặc cấp giấy đăng ký hoạt động hoặc cấp giấy phép hoạt động hoặc công nhận hoạt động cho doanh nghiệp

2. Hình thức con dấu

Doanh nghiệp sử dụng con dấu có hình biểu tượng hoặc không có hình biểu trượng; dấu hình tròn và mực đỏ.

Con dấu có hình biểu tượng là con dấu trên bề mặt có hình ảnh tượng trưng của cơ quan, tổ chức đó được pháp luật công nhận hoặc được quy định trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Con dấu không có hình biểu tượng là con dấu trên bề mặt không có hình Quốc huy hoặc không có hình ảnh tượng trưng của cơ quan, tổ chức được pháp luật công nhận hoặc được quy định trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

3. Đăng ký mẫu con dấu

Trước khi sử dụng con dấu, doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký mẫu con dấu theo trình tự, thủ tục sau đây:

Thành phần hồ sơ:

Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy đăng ký hoạt động hoặc giấy phép hoạt động của cơ quan có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Cơ quan giải quyết:

– Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an đối với doanh nghiệp do cơ quan trung ương thành lập hoặc cấp giấy phép hoạt động

– Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền ở địa phương thành lập hoặc cấp giấy đăng ký hoạt động hoặc cấp giấy phép hoạt động và các tổ chức trực thuộc.

Hình thức nộp hồ sơ:

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan đăng ký mẫu con dấu;

– Nộp hồ sơ qua cổng thông tin điện tử của cơ quan đăng ký mẫu con dấu (trừ các văn bản, giấy tờ không được phép đăng tải qua hệ thống mạng theo quy định của pháp luật).

Thời gian giải quyết:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Sau khi đăng ký mẫu con dấu, doanh nghiệp phải thông báo mẫu con dấu đến những cơ quan có liên quan biết trước khi sử dụng.

Căn cứ pháp lý:

Nghị định 99/2016/NĐ-CP.

 

Tin Liên Quan