Thẻ: giấy phép lao động

HỒ SƠ, THỜI HẠN CẤP PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
HỒ SƠ, THỜI HẠN CẤP PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Người nước ngoài khi muốn làm việc lâu dài tại Việt Nam cần xin giấy phép lao động. Tuy nhiên có rất nhiều trường hợp xảy ra khiến lao động nước ngoài phải xin cấp lại giấy phép lao động. Sau đây chúng tôi sẽ đưa ra các vấn đề liên quan đến việc xin cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại...
Đọc Thêm

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Theo Nghị định 102/2013/NĐ-CP kể từ ngày 01/11/2013 người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được áp dụng với những điều kiện mới cho việc xin cấp giấy phép lao động. Công ty luật á châu xin tư vấn và trả lời vấn đề liên quan đến điều kiện xin cấp giấy phép lao động và làm việc cho người nước ngoài tại...
Đọc Thêm

TRƯỜNG HỢP NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP PHÉP LAO ĐỘNG
TRƯỜNG HỢP NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP PHÉP LAO ĐỘNG

1. Người lao động nước ngoài quy định tại Bộ Luật Lao Động như sau: Là thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn. Là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần. Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.  Vào Việt...
Đọc Thêm

THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động được thu hồi trong các trường hợp và theo trình tự, thủ tục Nghị định 55/2013/NĐ-CP và Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH quy định như sau: ACHAULAWHOTLINE: 19006250 I. Các trường hợp thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động: Điều 14 Nghị định 55/2013/NĐ-CP  quy định...
Đọc Thêm