ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Theo Nghị định 102/2013/NĐ-CP kể từ ngày 01/11/2013 người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được áp dụng với những điều kiện mới cho việc xin cấp giấy phép lao động. Công ty luật á châu xin tư vấn và trả lời vấn đề liên quan đến điều kiện xin cấp giấy phép lao động và làm việc cho người nước ngoài tại Việt Nam như sau:

1. Căn cứ pháp lý

-Nghị định 102/2013/NĐ- CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/11/2013

-Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2013

2. Điều kiện cấp giấy phép lao động

–        Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

–        Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.

–        Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

–        Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

–        Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

3. Hồ sơ cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài

–        Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế

–        Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài có giá trị trong thời hạn 06 tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ (Lý lịch tư pháp).

–        Bằng cấp .

–        Văn bản xác nhận kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài cho vị trí làm việc ở Việt Nam .

–        03 ảnh (4×6 quốc tế, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

–        Bản sao chứng thực hộ chiếu/Pasport nguyên cuốn.

–        Bản sao chứng thực giấy phép đăng ký kinh doanh.

Bài viết tham khảo:

Xin giấy phép con

Trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp phép lao động

 

 

 

Tin Liên Quan