ƯU ĐÃI CỦA NHÀ NƯỚC VỚI CÁC DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP

Tuy nước ta là một nước có truyền thống lúa nước lâu đời; tuy nhiên nền nông nghiệp vẫn còn rất nhiều hạn chế đặc biệt trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Chính vì thế mà nhà nước ta luôn khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực này; để có thể phát triển hơn nền nông nghiệp giúp người dân ấm no hơn. Và nhà nước đã có những khuyến khích gì? Hôm nay, Luật Á Châu sẽ giải đáp thắc mắc đó

1. Đối tượng nhận ưu đãi

Là doanh nghiệp được thành lập, đăng ký, hoạt động theo Luật doanh nghiệp; có dự án đầu tư thuộc 1 trong 3 dự án sau:

Dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư là dự án thuộc danh mục ngành, nghề quy định tại Phụ lục I thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định pháp luật về đầu tư.

Dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư là dự án thuộc danh mục ngành, nghề quy định tại Phụ lục I thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn theo quy định pháp luật về đầu tư.

Dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư là dự án thuộc danh mục ngành, nghề quy định tại Phụ lục I thực hiện tại vùng nông thôn, không thuộc địa bàn đã quy định tại khoản 3 và 4 Điều này.

2. Các ưu đãi được nhận

2.1 Miễn, giảm tiền sử dụng đất

Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp (đặc biệt ưu đãi đầu tư, ưu đãi đầu tư và khuyến khích đầu tư); được Nhà nước giao đất hoặc được chuyển mục đích đất; để làm nhà ở cho người lao động theo quy định tại Điều 55 Luật đất đai; được miễn tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất được chuyển mục đích; để xây dựng nhà ở cho người lao động làm việc tại dự án; được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất đó sau khi được chuyển đổi.

2.2 Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước

– Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư và khuyến khích đầu tư khi thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước thì được áp dụng mức giá đất ưu đãi do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định và giá thuê đất, thuê mặt nước ổn định tối thiểu 05 năm.

– Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư thì dự án đó được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ ngày Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước

– Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư thì dự án đó được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 15 năm đầu kể từ ngày Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước và giảm 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 07 năm tiếp theo.

– Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư thì dự án đó được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 11 năm đầu kể từ ngày Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước và giảm 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 05 năm tiếp theo.

– Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp (đặc biệt ưu đãi đầu tư, ưu đãi đầu tư, khuyến khích đầu tư) được Nhà nước cho thuê đất xây dựng nhà ở cho người lao động của dự án, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (đất xây dựng nhà xưởng, kho chứa, sân phơi, đường giao thông, cây xanh) kể cả đất được phép chuyển mục đích sang các loại đất quy định tại khoản này để phục vụ dự án đó thì được miễn tiền thuê đất.

– Doanh nghiệp nông nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước trong 05 năm đầu kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động và giảm 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 10 năm tiếp theo.

Hỗ trợ tập trung đất đai

Tiếp cận, hỗ trợ tín dụng

Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường

Hỗ trợ đầu tư cơ sở: Bảo quản, chế biến nông sản; giết mổ gia súc, gia cầm; chế tạo thiết bị, linh kiện, máy nông nghiệp; sản xuất sản phẩm phụ trợ

Hỗ trợ đầu tư cơ sở chăn nuôi bò sữa, bò thịt

Hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công và đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn

Có thể bạn quan tâm Thành lập công ty tư nhân, Thành lập công ty,

BÀI VIẾT THAM KHẢO:

đăng kí đầu tư

 

Tin Liên Quan