CÁC HÀNH VI BỊ CẤM TRONG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.

>>>Xem thêm : Dịch vụ đăng ký thành lập công ty

Các loại bất động sản được đưa vào kinh doanh bao gồm:

 

 • Nhà, công trình xây dựng có sẵn của các tổ chức, cá nhân;
 • Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai của các tổ chức, cá nhân;
 • Nhà, công trình xây dựng là tài sản công được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đưa vào kinh doanh;
 • Các loại đất được phép chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì được phép kinh doanh quyền sử dụng đất.

Các hành vi bị cấm:

 • Kinh doanh bất động sản không đủ điều kiện theo quy định của Luật này.
 • Quyết định việc đầu tư dự án bất động sản không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Không công khai hoặc công khai không đầy đủ, trung thực thông tin về bất động sản.
 • Gian lận, lừa dối trong kinh doanh bất động sản.
 • Huy động, chiếm dụng vốn trái phép; sử dụng vốn huy động của tổ chức, cá nhân và tiền ứng trước của bên mua, bên thuê, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng mục đích theo cam kết.
 • Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.
 • Cấp và sử dụng chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản không đúng quy định của Luật này.
 • Thu phí, lệ phí và các khoản tiền liên quan đến kinh doanh bất động sản trái quy định của pháp luật.

BÀI VIẾT THAM KHẢO:

Đăng kí đầu tư

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Thủ tục chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng theo quyết định bắt buộc

Quy định: Chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan trong Sở hữu trí tuệ

Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với sáng chế

Hợp đồng chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng

Tin Liên Quan