CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP TRONG CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP TRONG CÔNG TY TNHH 2 THÁNH VIÊN

Căn cứ tại Khoản 6 Điều 50 Luật Doanh Nghiệp 2014, thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên có quyền “ Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ, tặng cho và cách khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty”. Vậy nguyên tắc khi chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên là gì ? Bài viết dưới đây của chuyên viên tư vấn Achaulaw sẽ giải thích một cách đầy đủ và chính xác nhất như sau:

  1. Nguyên tắc chuyển nhượng phần vốn góp

Việc chuyển nhượng phần vốn góp được quy định tại Khoản 1 Điều 53 Luật Doanh Nghiệp 2014:

“ Trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 52, khoản 5 và Khoản 6 Điều 54 của Luật này, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

  1. Phải chào bán phần vốn góp đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;
  2. Chỉ được chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại quy định tại điểm a khoản này cho người khác không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc mua không hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.

CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP TRONG CÔNG TY TNHH 2 THÁNH VIÊN

Như vậy, có thể nhận thấy rằng, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên mang tính đóng trong việc chuyển nhượng phần vốn góp. Việc chuyển nhượng phần vốn góp được quy định một cách chặt chẽ. Điều này khá khác biệt so với công ty cổ phần, việc chuyển nhượng cổ phần của công ty này mang tính tự do và linh hoạt hơn.

  1. Một số trường hợp ngoại lệ của nguyên tắc chuyển nhượng phần vốn góp

Một số trường hợp mà thành viên được tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình mà không phải chào bán cho các thành viên còn lại của công ty như:

  1. Trường hợp thành viên công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp theo Điều 52 Luật Doanh Nghiệp mà công ty không mua lại thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc cho người khác không phải là thành viên công ty;
  2. Trường hợp thành viên tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác.
  3. Trường hợp thành viên sử dụng phần vốn góp của mình để trả nợ.

Như vậy, thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên phải ưu tiên chuyển nhượng phần vốn góp cho các thành viên còn lại của công ty. Do công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài quan hệ về vốn, còn có quan hệ giữa các thành viên công ty về bí quyết, bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ ,… cho nên việc tham gia của người ngoài công ty là hạn chế. Nếu bạn có nhu cầu về chuyển nhượng vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất.

Trên đây là một số nội dung trao đổi của chúng tôi. Nếu quý khách có nội dung cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ lại theo địa chỉ email: achaulaw@gmail.com hoặc số điện thoại 0947.318.318 hoặc 0967.932.555. Chúng tôi rất mong được hợp tác và hỗ trợ quý khách.

Trân trọng!

————-o0o—————

Công ty TNHH Luật Á Châu

VPGD: 262 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT: 0947.318.318 – 0967.932.555

Webside: achaulaw.com.vn

Email: achaulaw@gmail.com

Bạn hãy gọi chúng tôi bất kể khi nào bạn cần!

Tin Liên Quan