CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN

Chào luật sư, luật sư cho tôi hỏi về cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần.

Chào bạn. Chúng tôi đã tiếp nhận yêu cầu của bạn. Đối với câu hỏi của bạn, Luật Á Châu xin được trả lời như sau:

I. Căn cứ pháp lý

  • Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015

II. Nội dung tư vấn

Theo Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014, có thể hiểu rằng:

– Công ty cổ phần là công ty trong đó vốn do các thành viên góp vào được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.

– Người sở hữu cổ phần của công ty được gọi là cổ đông. Số lượng cổ đông tối thiểu là 03.

– Cổ đông có thể là cá nhân, tổ chức chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn mình góp vào.

Cổ tức là một phần lợi nhuận sau thuế, được chia cho các cổ đông của công ty cổ phần. Việc chia cổ tức như sau:

Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

   1. Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

   a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;

   b) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

   2. Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty; trường hợp Điều lệ không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần
Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần

   Mặc dù lựa chọn mô hình tổ chức quản lý nào thì nhìn chung trong công ty cổ phần vẫn phải có các bộ phận quản lý: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Đó là các bộ phận không thể thiếu và có vai trò tiên quyết trong công ty.

   Đối với mô hình không có Ban Kiểm Soát, vẫn có các thành viên độc lập đảm nhận vai trò kiểm tra, giám sát như vai trò của Ban Kiểm Soát. Về cơ bản, chức năng kiểm soát trong công ty vẫn không mất đi.

   Công ty có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Công ty đăng ký người đại diện theo pháp luật.

   Trên đây là một số nội dung trao đổi của chúng tôi. Nếu quý khách có nội dung cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ lại theo địa chỉ email: achaulaw@gmail.com hoặc số điện thoại 0947.318.318 hoặc 0963.81.84.86. Chúng tôi rất mong được hợp tác và hỗ trợ quý khách.

   Trân trọng!

————-o0o—————

Công ty TNHH Luật Á Châu

VPGD: 262 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT: 0947.318.318 – 0963.81.84.86

Webside: achaulaw.com.vn

Email: achaulaw@gmail.com

Bạn hãy gọi chúng tôi bất kể khi nào bạn cần!

Tin Liên Quan