Doanh nghiệp mới thành lập kê khai thuế theo tháng hay quý

Có rất nhiều kế toán băn khoăn rằng doanh nghiệp mới thành lập kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo tháng hay theo quý. Chính vì vậy, bài viết này Luật Á Châu sẽ giải thích cho các doanh nghiệp mới thành lập được rõ.

Doanh nghiệp mới thành lập kê khai thuế GTGT theo quý

Căn cứ theo Điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài Chính việc xác định kê khai thuế GTGT có quy định những đối tượng doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý và theo tháng, cụ thể:

Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

Ví dụ :

– Doanh nghiệp A bắt đầu hoạt sản xuất kinh doanh từ tháng 01/2015 thì năm 2015 doanh nghiệp A thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu của năm 2015 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2016 thực hiện khai thuế tháng hay khai quý.

– Doanh nghiệp B bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 8/2014 thì năm 2014, 2015 doanh nghiệp B thực hiện khai thuế GTGT theo quý. Doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu của năm 2015 để xác định năm 2016 thực hiện khai thuế theo tháng hay theo quý.

Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hay khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

Theo đó, với quy định trên, doanh nghiệp mới thành lập sẽ thực hiện kê khai thuế GTGT theo quý và sau khi hoạt động 12 tháng nếu mức doanh thu của doanh nghiệp trên 50 thì sẽ chuyển sang kê khai thuế GTGT theo tháng, nếu doanh thủ dưới 50 thì doanh nghiệp mới thành lập tiếp tục kê khai thuế GTGT theo quý.

Trên đây là tư vấn của Luật Á Châu về Doanh nghiệp mới thành lập kê khai thuế theo tháng hay quý. Nếu muốn được tư vấn cụ thể hơn về quy trình giải thể các bạn có thể liên hệ theo địa chỉ sau:

Email: dkdn.luatachau@gmail.com

Sđt: 0968.565.479

Trân trọng!

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan