KHI NÀO PHẢI XIN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ?

   Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là một trong những căn cứ pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp. Tuy nhiên không phải dự án đầu tư nào cũng cần làm thủ tục đăng ký. Vậy làm thế nào để biết dự án của khách hàng có phải thực hiện thủ tục pháp lý này hay không? Bài viết dưới đây của chuyên viên Luật Á Châu sẽ giúp quý khách giải đáp thắc mắc đó.

   Tại Điều 36 của Luật Đầu tư 2014 có quy định như sau:

   1. Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

   a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

   b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này.

   2. Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

   a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;

   b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này;

   c) Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

   Khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư 2014 có nội dung:

   1. Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

   b) Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

   c) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.

   Như vậy, các dự án đầu tư còn lại không thuộc trường hợp nêu trên thì không cần xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Ví dụ: Dự án của khách hàng là dự án của nhà đầu tư trong nước thì quý khách có thể tiến hành đầu tư ngay mà không cần xin Giấy chứng nhận đăng ký.

   1. Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại các Điều 30, 31 và 32 của Luật này, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

   2. Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại các Điều 30, 31 và 32 của Luật này, nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định sau đây:

   a) Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật này cho cơ quan đăng ký đầu tư;

   b) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

   Những thủ tục này sẽ giúp hoạt động đầu tư của doanh nghiệp được hợp pháp hóa, và đó cũng sẽ là cơ sở pháp lý để bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của khách hàng.

   Trên đây là một số nội dung trao đổi của chúng tôi. Nếu quý khách có nội dung cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ lại theo địa chỉ email: achaulaw@gmail.com hoặc số điện thoại 0947.318.318 hoặc 0963.81.84.86. Chúng tôi rất mong được hợp tác và hỗ trợ quý khách.

Trân trọng!

————-o0o—————

Công ty TNHH Luật Á Châu

VPGD: 262 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT: 0947.318.318 – 0963.81.84.86

Webside: achaulaw.com.vn

Email: achaulaw@gmail.com

Bạn hãy gọi chúng tôi bất kể khi nào bạn cần!

Tin Liên Quan