MIỄN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP

Doanh nghiệp mới thành lập sẽ gặp phải nhiều khó khăn về tài chính. Để khuyến khích và hỗ trợ sự gia nhập của các doanh nghiệp, Nhà nước đã quy định mức ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp như sau:

Căn cứ pháp lý:

 1. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 sửa đổi năm 2013
 2. Nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 3. Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/nđ-cp ngày 26/12/2013 của chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 4. Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2017

Các loại ưu đãi về thuế như sau:

I. Ưu đãi về thuế suất thu nhập doanh nghiệp

 

Tùy từng trường hợp thành lập mới doanh nghiệp sẽ được hưởng mức ưu đãi về thuế từ 10-20%. Các trường hợp như sau:

 • Doanh nghiệp thành lập mới từ thực hiện dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao;
 • Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng của Nhà nước, sản xuất sản phẩm phần mềm
 • Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường
 • Doanh nghiệp thành lập mới từ thực hiện dự án đầu tư thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường.
 • Doanh nghiệp thành lập mới từ thực hiện dự án đầu tư: Sản xuất thép cao cấp; sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng; sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; sản xuất thiết bị tưới tiêu; sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; phát triển ngành nghề truyền thống.

II. Miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Áp dụng đối với các doanh nghiệp thành lập mới được hưởng ưu đãi về thuế suất như trên.
 • Ngoài ra còn áp dụng đối với doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới( gắn liền việc thành lập doanh nghiệp mới) trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện – kinh tế xã hội thuận lợi).

III. Ưu đãi đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

 

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập theo hướng khởi nghiệp sáng tạo sẽ được hỗ trợ:

 • Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ; hỗ trợ sử dụng trang thiết bị tại cơ sở kỹ thuật; hỗ trợ tham gia cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung; hướng dẫn thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới;
 • Hỗ trợ đào tạo, huấn luyện chuyên sâu về xây dựng, phát triển sản phẩm; thu hút đầu tư; tư vấn về sở hữu trí tuệ; thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng;
 • Hỗ trợ thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại, kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo, thu hút đầu tư từ các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo;
 • Hỗ trợ thực hiện thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ;
 • Trong từng thời kỳ, Chính phủ quyết định chính sách cấp bù lãi suất đối với khoản vay của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Việc cấp bù lãi suất được thực hiện thông qua các tổ chức tín dụng.

Trên đây là tư vấn của Luật Á Châu về các trường hợp được hưởng ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập. Cảm ơn quý bạn đọc đã tham khảo.

Trân trọng!

 

 

Tin Liên Quan