TĂNG GIẢM VỐN CỦA CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

TĂNG GIẢM VỐN CỦA CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

 

  1. CÁCH GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 87 Luật Doanh nghiệp 2014 thì :

“1. Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây :

a, Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày dăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu;

b, Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 74 của Luật này”

Điều này có nghĩa là công ty tnhh 1 thành viên chỉ có thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp:

  • Chủ sở hữu của công ty rút vốn khỏi công ty nếu công ty hoạt động kinh doanh trong hơn 2 năm và đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ.
  • Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được Cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp mà chủ sở hữu không góp đủ và đúng thời hạn thì phải tiến hành điều chỉnh giảm vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực.
  1. TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN.

Theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 87 Luật Doanh nghiệp năm 2014 :

“2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu của quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.

3.Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức quản lí theo một trong hai loại hình sau đây :

a, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh ngiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ;

b, Công ty cổ phần theo quy định tại Điều 196 của Luật này.”

Như vậy công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể tăng vốn điều lệ bằng cách :

  • Chủ sở hữu công ty đầu tư thêm
  • Huy động thêm vốn góp của người khác ( Tuy nhiên trường hợp này phải Chuyển Đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty TNHH 2 thành viên hoặc công ty cổ phần )

NGUYỄN THÙY LINH

——————————o0o———————-

 

Công ty TNHH Luật Á Châu

ĐT: 0947.318.318       – Hotline: 19004711

Mail: achaulaw@gmail.com

Địa chỉ: Số 23b4, ngõ 2 đường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội

VPGD: Số 262 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Tin Liên Quan