Thành lập doanh nghiệp mới

Thành lập doanh nghiệp mới gồm những bước như thế nào?
Một quy trình thành lập mới công ty đối với hầu hết các loại hình công ty theo Luật doanh nghiệp 2014 bao gồm 4 bước:
Bước I: Chuẩn bị đầy đủ các thông tin cần thiết để lập hồ sơ thành lập CT (công ty)
+ Lựa chọn loại hình DN/CT để bắt đầu khởi nghiệp (DNTN, Công ty hợp danh, Công ty cổ phần, Công ty trách  nhiệm hữu hạn 1 thành viên, 2 thành viên trở lên)
+ Chuẩn bị bản sao CMND hoặc hộ chiếu của những thành viên (cổ đông). Việc chọn lựa ai sẽ là thành viên (cổ đông) của công ty sẽ do chủ doanh nghiệp quyết định, tuy nhiên số lượng thành viên và cổ đông sẽ được quy định bởi loại hình doanh nghiệp. Chú ý: Bản sao y công chứng CMND chưa quá 3 tháng, thời hạn CMND chưa quá 15 năm.
+ Lựa chọn đặt tên công ty. Chú ý: Nên lựa chọn tên gọi ngắn gọn, dễ đọc, dễ nhớ và tên gọi này không bị trùng lắp hoàn toàn với các đơn vị đã thành lập trước đó (áp dụng trên toàn quốc). Bạn truy cập vào Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để xác định tên công ty mình có bị trùng với những công ty khác hay không nhé!
+ Xác định vốn điều lệ để đưa ra kinh doanh.
+ Xác định địa chỉ trụ sở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của CT.
+ Xác định chức danh người đại diện theo pháp luật của CT. Về chức danh này, nên để chức danh người đại diện là giám đốc (tổng giám đốc).
+ Xác định ngành nghề kinh doanh chuẩn hoá theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh.

Bước II: Soạn thảo và nộp hồ sơ thành lập CT
+ Soạn thảo hồ sơ CT, chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ quy định tại Điều 20 NĐ 43
+ Nộp hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính (theo điều 25 NĐ 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010). Chú ý: Không bắt buộc người đi nộp hố sơ phải là người đại diện pháp luật của CT, người đại diện pháp luật của CT có thể ủy quyền cho người khác đi nộp thay. Trong trường hợp ủy quyền thì người được ủy quyền cần có giấy ủy quyền hợp lệ (theo điều 9 – TT số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
Hồ sơ của bạn nếu hợp lệ thì bạn sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.( Thời hạn: 03 ngày làm việc)

Bước III: Làm con dấu pháp nhân
+ Bạn mang một bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến cơ sơ có chức năng khắc dấu để thực hiện việc làm con dấu pháp nhân cho CT. Cơ sở khắc dấu sau khi khắc xong dấu pháp nhân sẽ chuyển cho cơ quan công an tỉnh, thành phố để công an tiến hành kiểm tra đăng ký và trả con dấu cho CT.
+ Nhận con dấu pháp nhân: Khi đến nhận con dấu, đại diện CT mang theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản gốc) và xuất trình CMND cho cơ quan công an. Trường hợp đại diện hợp pháp của CT không thể trực tiếp đi nhận con dấu thì có thể ủy quyền (ủy quyền có công chứng) cho người khác đến nhận con dấu.

Bước IV: Thủ tục sau thành lập CT
Một CT kinh doanh ngành nghề không có điều kiện sau khi có Đăng ký kinh doanh và con dấu là có thể tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình (điều 8 Luật Doanh nghiệp)
Tuy nhiên theo quy định pháp luật, sau khi có Đăng ký kinh doanh, CT cần thực hiện các công việc dưới đây:

+ Tiến hành đăng ký khai thuế ban đầu với cơ quan thuế tại nơi đăng ký kinh doanh trong thời hạn quy định.
+ Tiến hành đăng ký kê khai thuế qua mạng điện tử thông qua dịch vụ chữ ký số, “Từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 tất cả các doanh nghiệp trong cả nước phải kê khai, nộp tờ khai thuế qua mạng, nội dung này được quy định trong Luật số 21/2012/QH13 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế”.
+  Đăng bố cáo (điều 28 Luật Doanh Nghiệp)
+  Nộp tờ khai và nộp thuế môn bài (theo Mẫu số 01/MBAI ban hành kèm theo TT số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC).
+  Nộp thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (theo Mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo TT số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC). Từ ngày 1/11/2017 trở đi không cần nộp mẫu 06 nữa.
+  Làm thủ tục mua, đặt in, tự in hóa đơn theo thông tư 39/2014/TT-BTC hóa đơn chứng từ có hiệu lực từ 01/06/2014. Kể từ ngày 1/9/2014 các doanh nghiệp mới thành lập sẽ được đăng ký phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và được đặt in hóa đơn GTGT sử dụng.
+  Doanh nghiệp bắt buộc dán hoặc treo “hóa đơn mẫu liên 2” tại trụ sở công ty.
+  Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện kinh doanh đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Kết quả nhận được sau khi hoàn tất các bước thủ tục thành lập doanh nghiệp
+ Bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định;
+ Thông báo về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT của người nộp thuế;
+ Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế khấu trừ;
+ Thông báo xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử;
+ Thông báo phát hành hóa đơn;
+ Giấy chứng nhận sử dụng chứng thư số ;
+ Hóa đơn GTGT TOKEN;
+ TOKEN kê khai thuế qua mạng;
+ Giấy phép đăng ký kinh doanh + Mã số thuế doanh nghiệp;
+ Con dấu pháp nhân doanh nghiệp;
+ Điều lệ công ty ( Bố cáo thành lập, Giấy chứng nhận vốn góp, sổ đăng ký thành viên, đơn đăng ký kinh doanh, điều lệ công ty);
+ Hoá đơn GTGT;
+ Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in;
+ Thông báo mở tài khoản ngân hàng lên sở KH&ĐT;

Trên đây là tư vấn của Luật Á Châu về đăng ký doanh nghiệp qua mạng. Nếu muốn được tư vấn cụ thể hơn về quy trình giải thể các bạn có thể liên hệ theo địa chỉ sau:

Email: dkdn.luatachau@gmail.com

Sđt: 0968.565.479

Trân trọng!

 

 

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan