THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Như các bạn đã biết, để thành lập trung tâm ngoại ngữ thì chủ doanh nghiệp sẽ cần chuẩn bị nhiều điều kiện về hồ sơ pháp lý liên quan, và sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu các bạn không được tư vấn chi tiết nhất.

Luật á châu đã trở thành đơn vị đi đầu trong công tác tư vấn, hỗ trợ hồ sơ thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ trên toàn quốc.

1. Điều kiện Về cơ sở vật chất khi thành lập trung tâm ngoại ngữ

Số phòng: Cần có tối thiểu 7 phòng học và các phòng hành chính bao gồm các phòng giám đốc, phòng giáo viên, phòng ghi danh

Đối với trung tâm tin học: số phòng cần có tối thiểu là 3-4 phòng học, bao gồm 2 phòng lý thuyết, 01-02 phòng máy, mỗi phòng máy có tối thiểu 40 máy trở lên

Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị cho hệ thống phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định của nhà nước.

2. Về quy định đặt tên của Trung tâm ngoại ngữ:

Quy định cách đặt tên cho các trung tâm ngoại ngữ phải được viết bằng tiếng việt, tên này sẽ được ghi trên giấy phép và giấy quyết định dạy học, trên các con dấu, trên các loại giấy tờ giao dịch khác.

3. Yêu cầu trình độ của người đứng tên Giám đốc Trung tâm :

Người đứng tên giám đốc trung tâm ngoại ngữ phải có bằng tốt nghiệp Đại học, đã có kinh nghiệm giảng dạy ít nhất 5 năm, có năng lực quản lý, phẩm chất đạo đức tốt,

Với mỗi loại hình Trung tâm, người đứng tên giám đốc phải có bằng cấp về trình độ chuyên môn của loại hình đó.

Nhiệm kỳ của Giám đốc được quy định là 2 năm. Nếu được ủy nhiệm thì chức danh giám đốc có thể được công nhận ở nhiều nhiệm kỳ.

Nếu người đứng tên giám đốc là người nước ngoài (sẽ có những quy định ban hành riêng) đối với một đơn vị, tổ chức phải có giấy phép đầu tư của Bộ Kế hoạch Đầu tư.

Giám đốc của Công ty, các Doanh nghiệp…nếu đảm bảo đầy đủ các điều kiện quy định thì vẫn có thể trở thành Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ, tin học.

3. Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ

Đơn xin thành lập Trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học, bồi dưỡng văn hóa (theo mẫu)

Đề án tổ chức và cách thức hoạt động

Hồ sơ cần chuẩn bị của người đứng tên Giám đốc trung tâm ngoại ngữ : (theo mẫu)

Hồ sơ về cơ sở vật chất của trung tâm ngoại ngữ

Hồ sơ lý lịch của giáo viên, nhân viên kế toán trong trung tâm: (theo mẫu)

 

 

Tin Liên Quan