THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ – 2021

———————————
🤘👉 Trước khi quyết định thành lập Hợp tác xã, chúng ta nên tìm hiểu về mô hình hoạt động cũng như chức năng của hợp tác xã.
♻️📣 Cơ sở pháp lý:
– Luật hợp tác xã 2012
– Nghị định 193/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật hợp tác xã
♻️📣 Hợp tác xã là:
– Một tổ chức kinh tế tập thể, có các thành viên có thể là cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình
– Đồng sở hữu
– Một tổ kinh tế có tư cách pháp nhân
– Một tổ chức kinh tế mang tính xã hội và tính nhân văn sâu sắc
– Hợp tác xã được tổ chức và hoạt động trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm
– Hợp tác xã do ít nhất 7 thành viên tự nguyên tham gia – lập thành
– Hợp tác xã được hưởng các chính sách bảo đảm, hỗ trợ và ưu đãi của Nhà nước
– Hợp tác xã thực hiện việc phân phố thu nhập cho các thành viên theo lao động, theo vốn góp và theo mức độ sử dụng dịch vụ của hợp tác xã
♻️📣 Thành phần tham gia là thành viên hợp tác xã là:
– Cá nhân
– Pháp nhân
– Hộ gia đình
♻️📣 Các thành viên có quyền bình đẳng, biểu quyết ngang nhau không phụ thuộc vào vốn góp
♻️📣 Vốn điều lệ: vốn góp của các thành viên theo thỏa thuận và theo quy định của điều lệ nhưng không quá 20% vốn điều lệ của hợp tác xã.
♻️📣 Thời hạn góp vốn: thời hạn góp đủ vốn không quá 06 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoặc ngày được kết nạp thành viên
♻️📣 Khi góp đủ phải được cấp giấy chứng nhận góp vốn.
—————————————————-
Các bước thực hiện đăng ký thành lập hợp tác xã
Bước 1: Hồ sơ cần chuẩn bị
– Tên hợp tác xã
– Địa chỉ trụ sở của hợp tác xã
– Ngành nghề kinh doanh
– Vốn điều lệ
– Danh sách thành viên tham gia – tỷ lệ vốn góp của các thành viên
– Người đại diện pháp luật – chức danh
– Email/ điện thoại hợp tác xã
– Cmnd/ cccd/ hộ chiếu của các thành viên góp vốn
Bước 2: Soạn thảo hồ sơ
Hồ sơ cần soạn thảo bao gồm
– Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã
– Điều lệ
– Danh sách thành viên
– Danh sách thành viên hội đồng quản trị, giám đốc, kiểm soát
– Phương án sản xuất kinh doanh
– Nghị quyết – hội nghị thành lập hợp tác xã
– Văn bản ủy quyền nếu người đi nộp không phải là người đại diện pháp luật
Bước 3: Nộp hồ sơ và lấy kết quả
– Nộp hồ sơ tại phòng tài chính – kế hoạch của UBND cấp huyện/ quận.
– Sau 05 ngày làm việc sẽ có kết quả (nếu hồ sơ hợp lệ); nếu chưa hợp lệ thì ra thông báo và sửa lại theo thông báo để nhận kết quả
Bước 4: Khắc dấu
————————————————————
Mọi vấn đề cần tư vấn và hỗ trợ liên hệ với chúng tôi
Công ty luật Á Châu
ĐT/ zalo: 0967.932.555 – 0923.0111.999
Email: achaulaw@gmail.com – Web: achaulaw.com.vn

Tin Liên Quan