THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN – ACHAULAW

Công ty cổ phần là:

 • Vốn điều lệ được chia làm nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần
 • Cổ đông có thể là cá nhân, pháp nhận. Số lượng cổ đông tối thiểu 03, tối đa không giới hạn
 • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp
 • Có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của Công ty
 • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình trừ trường hợp: Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập và chỉ được chuyển cho người khác không phải là cổ đông sáng lập khi được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.
 • Cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán khi đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Hồ sơ thành lập

 1. Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp
 2. Danh sách cổ đông sáng lập
 3. Điều lệ Công ty
 4. Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền thành lập.

Thông tin cần cung cấp

 • Tên doanh nghiệp: ( Tên tiếng việt, tên tiếng nước ngoài, tên viết tắt)
 • Địa chỉ trụ sở: không được đặt tạ chung cư, nhà tập thể theo luật nhà ở 2014
 • Ngành nghề: ngành nghề kinh doanh chính và ngành dự định kinh doanh
 • Vốn điều lệ:
 • Tỷ lệ góp vốn:
 • Người đại diện pháp luật: chức vụ:
 • Chủ tịch hội đồng quản trị:
 • Cmnd/cccd của các cổ đông, người đại diện pháp luật.
 • Đt/ email doanh nghiệp.

Các bước cần thực hiện

Bước 1: Tư vấn ban đầu của Luật Á Châu

Bước 2: Khách hàng cung cấp thông tin theo yêu cầu nêu trên

Bước 3: Luật Á Châu soạn thảo giấy tờ theo quy định

Bước 4: Ký và nộp hồ sơ trực tuyến tại https://dangkykinhdoanh.gov.vn/

Bước 5: Nhận kết quả, khắc dấu và trả kết quả Khách hàng

Tư vấn các công việc sau thành lập

 • Đăng ký thuế ban đầu
 • Hướng dẫn kế toán nội bộ kê khai, quản lý hệ thống kế toán thuế
 • Kê khai miễn phí thuế 03 tháng kể từ ngày thành lập
 • Đăng ký chữ ký số, hóa đơn điện tử
 • Hướng dẫn đăng ký tài khoản ngân hàng
 • Hướng dẫn đăng ký thuế điện tử
 • Tư vấn thiết kế logo, webside
 • Đăng ký bảo hộ logo, nhãn hiệu
 • Cung cấp các hợp đồng liên quan đến hoạt động nội bộ công ty như: hợp đồng thuê nhà, thuê xe, hợp đồng mua bán, hợp đồng kinh tế, dịch vụ…

—————————————————————————————————–

Mọi hỗ trợ liên hệ

Công ty Luật Á Châu

Đt/zalo: 0967.932.555 – 0923.011.999

Email: achaulaw@gmail.com        Website: achaulaw.com.vn

 

Tin Liên Quan