Thủ tục thay đổi trụ sở công ty trong cùng phạm vi tỉnh

Thủ tục thay đổi trụ sở công ty trong cùng phạm vi tỉnh

Cơ sở pháp lý: Luật Doanh nghiệp năm 2014

Nghị định 78/2015/NĐ – CP về đăng ký doanh nghiệp.

Trụ sở công ty không những có tác động đến tình hình kinh doanh và phát triển của công ty đó mà còn có ảnh hưởng đến việc điều chỉnh giám sát hoạt động của pháp luật. Theo quy định của pháp luật nước ta, mỗi doanh nghiệp đều có quyền được thay đổi trụ sở làm việc để phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể chuyển trụ sở sang địa điểm bất kỳ, có thể cùng phạm vi tỉnh hoặc sang tỉnh khác. Tuy nhiên, trình tự thủ tục phải tuân theo quy định của pháp luật.

  1. Trình tự thủ tục thực hiện thay đổi trụ sở trong cùng phạm vi quận

Đối với thủ tục thay đổi trụ sở công ty cùng quận thì thời gian thực hiện để hoàn tất thủ tục thay đổi tương đối nhanh khoảng 03 – 05 ngày làm việc, và trình tự như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị 1 bộ hồ sơ để gửi phòng đăng ký kinh doanh với nội dung  bao gồm:

Biên bản về thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh về nội dung chuyển trụ sở công ty ( đối với công ty TNHH và Công ty Cổ phần)

Quyết định về việc thay đổi  nội dung đăng ký kinh doanh

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ

Bước 2: Nộp hồ sơ tới Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở công ty

Có 2 cách để thực hiện nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh như sau:

Cách 1: Nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh

Cách 2: Nộp hồ sơ qua mạng trên trang đăng ký của Phòng đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Khi nhận Giấy đề nghị, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

2. Trình tự thủ tục thay đổi trụ sở doanh nghiệp khác quận

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp về thay đổi trụ sở khác phạm vi quận, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo cho chi cục thuế cũ để chốt thuế hiện tại và chuyển việc tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thế tới chi cục thuế mới có quyền thu thế.

Do vậy, thủ tục thay đổi trụ sở doanh nghiệp khác quận sẽ phức tập hơn, bao fồm các bước:

Bước 1: Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan thuế.

Theo đó, doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh trụ sở sẽ nộp hồ sơ lên chi cục thuế cũ để chốt thuế hiện tại và nhận kết quả.

Bộ hồ sơ bao gồm:

Biên bản họp về việc thay đổi đăng ký kinh doanh chuyển trụ sở

Quyết định về việc thay đổi đăng ký kinh doanh chuyển trụ sở

Công văn gửi thuế về việc xin chốt thuế chuyển quận

Giấy đăng ký kinh doanh bản sao có chứng thực

Bước 2: Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp cần chuẩn bị bộ hồ sơ như sau:

Mẫu 09 do cơ quan thuế cấp cho doanh nghiệp

Biên bản họp về việc thay đổi đăng ký kinh doanh chuyển trụ sở công ty

Quyết định về việc thay đổi đăng ký kinh doanh chuyển trụ sở

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh chuyển trụ sở

Thông báo thay đổi mẫu dấu

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản sao

Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh theo 2 cách:

Cách 1: nộp trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cách 2: nộp qua mạng.

Bước 3: làm thủ tục công bố mẫu dấu

 

Tin Liên Quan