TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY BẢO VỆ NĂM 2018

Để thành lập công ty dịch vụ bảo vệ, các cá nhân, tổ chức cần chú ý thực hiện đồng thời cũng phải đáp ứng được các điều kiện cơ bản dưới đây, bài viết tư vấn thành lập công ty bảo vệ mới nhất do công ty Luật Á Châu chuẩn bị.

Điều kiện thành lập công ty bảo vệ

1. Điều kiện về vốn – thành lập công ty bảo vệ:

Do đây là ngành nghề theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định do vậy doanh nghiệp buộc phải đáp ứng điều kiện về vốn. Mức vốn pháp định phải là 2 tỷ (ký quỹ ở ngân hàng và nhờ ngân hàng xác nhận để bổ sung vào hồ sơ – có giấy xác nhận số tiền ký quỹ của Ngân hàng).

2. Điều kiện về trụ sở – thành lập công ty bảo vệ:

– Trường hợp trụ sở thuê thì Hợp đồng thuê trụ sở phải từ 1 năm trở lên và phải có công chứng phù hợp với quy định của pháp luật;

– Trường hợp trụ sở của chủ doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp phải xuất trình Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyết định giao nhà, đất hoặc các giấy tờ nhà bản sao có chứng thực hợp pháp …

3. Điều kiện đối với người đứng đầu doanh nghiệp bảo vệ:

– Giám đốc, Tổng giám đốc/ thành viên/cổ đông công ty có trình độ cao đẳng hoặc đại hoc khối kinh tế, luật;

– Lý lịch tư pháp + sơ yếu lý lịch có dán ảnh của Giám đốc, tổng giám đốc/thành viên/cổ đông tham gia…

tư vấn thành lập công ty bảo vệ năm 2017

Hồ sơ thành lập công ty bảo vệ

Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ như sau:

+Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
+Dự thảo điều lệ doanh nghiệp;
+Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc danh sách cổ đông công ty cổ phần;
+Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ đông công ty cổ phần;
+Tài liệu khác trong các trường hợp đặc biệt;
+Giấy ủy quyền cho Công ty Luật Á Châu thực hiện dịch vụ thành lập doanh nghiệp.

Một số bài viết liên quan đến tư vấn thành lập công ty bảo vệ:

Nên mở công ty gì trong năm 2017

Cách thành lập công ty như thế nào?-Tư vấn luật Á Châu.

Luật Á Châu, tư vấn thành lập công ty tại Hà Nội

 

 

 

Tin Liên Quan