Vấn đề pháp lý khi thành lập công ty cổ phần

           

 1. Điều kiện thành lập

          – Cá nhân tổ chức không thuộc trường hợp cấm theo quy định tại khoản 2 và khoản 3, điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014.

          – Đối với thành lập công ty cổ phần, phải có ít nhất 3 cổ đông sáng lập, không hạn chế số cổ đông tối đa.

          – Có chứng chỉ hành nghề với những ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề.

 1. Các bước thành lập công ty cổ phần

Bước 1: Chuẩn bị thông tin, giấy tờ thành lập công ty cổ phần như hướng dẫn bên trên.

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp

          Theo mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ  theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp để đảm bảo thực hiện Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Bao gồm nội dung:

 1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần + tên riêng (tên riêng không được trùng, lặp, gây hiểu nhầm với tên doanh nghiệp đã được đăng ký)
 2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có).
 3. Ngành, nghề kinh doanh.
 4. Vốn điều lệ. Luật không quy định cụ thể vốn điều lệ của công ty cổ phần, trừ trường hợp công ty cổ phần kinh doanh trong những ngành nghề yêu cầu vốn pháp định.
 5. Các loại cổ phần, mệnh giá mỗi loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại cổ phần
 6. Thông tin đăng ký thuế.
 7. Số lượng lao động.
 8. 8. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty

– Điều lệ công ty cổ phần khi thành lập phải có họ tên và chữ kí của cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức đối với công ty cổ phần.

– Điều lệ công ty sẽ do công ty thỏa thuận và soạn, nhưng điều lệ công ty phải đảm bảo những nội dung chủ yếu theo quy định tại điều 25 Luật doanh nghiệp 2014:

 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:  a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; b) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Bước 2: Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty cổ phần
Bước 3: Nộp bộ hồ sơ thành lập công ty cổ phần như hướng dẫn bên trên tới cơ quan đăng ký kinh doanh: Căn cứ theo nghị định 43/2010/NĐ-CP có quy định cơ quan đăng ký kinh doanh đối với loại hình doanh nghiệp là Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi chung là Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh).

Bước 4: Nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (Nếu hồ sơ hoàn chỉnh và chính xác). Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp GCN đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
Bước 5: Sau khi doanh nghiệp được cấp GCN đăng kí doanh nghiệp, công ty thực hiện thủ tục khắc dấu tròn doanh nghiệp  và thông báo mẫu dấu lên cổng thông tin đăng ký quốc gia. Con dấu của công ty bao gồm: tên công ty, mã số doanh nghiệp, địa chỉ.
Bước 6: Mở tài khoản ngân hàng + Thông báo số TKNH cho cơ quan đăng ký kinh doanh.
Bước 7: Công ty thực hiện đăng ký nộp thuế điện tử trên Tổng cục thuế và ngân hàng xác nhận đã đăng ký nộp thuế điện tử.
Bước 8: Đóng thuế môn bài qua mạng bằng cách sử dụng Chữ ký số điện tử để nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp 

Bước 9: Đến cơ quan thuế sở tại tiến hành khai thuế ban đầu, nộp hồ sơ khai thuế ban đầu, nộp hồ sơ đặt in hóa đơn, nhận kết quả đặt in hóa đơn, in hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn, và cuối cùng được xuất hóa đơn VAT).
Bước 10: Thực hiện việc báo cáo thuế, và làm sổ sách hàng tháng,quý, năm.

     Trên đây là những bước cần thiết để thành lập được một công ty cổ phần, hiện tại Công ty TNHH Luật Á Châu chúng tôi có dịch vụ hỗ trợ, tư vấn thành lập các loại hình doanh nghiệp chúng tôi sẽ giúp bạn thành lập doanh nghiệp một cách nhanh chóng và giảm thiểu chi phí tối đa.

Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

 

 

Tin Liên Quan