CÁC TRƯỜNG HỢP THU HỒI GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

1.Căn cứ pháp lý:

– Luật Đầu tư năm 2014.

– Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 26 tháng 11 năm 2015 về hướng dẫn Luật Đầu tư.

Căn cứ vào Luật Đầu tư năm 2014.Các dự án đầu tư thuộc trường hợp :chấm dứt hoạt động theo khoản 1 Điều 48 sẽ bị cơ quan đăng ký đầu tư ra quyết định thu hồi giấy phép đầu tư.

2.Các trường hợp thu hồi giấy phép đầu tư

Theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP.Dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động trong các trường hợp:

Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.
Chấm dứt theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ của doanh nghiệp.

Dự án đầu tư hết thời hạn hoạt động.
Dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp bị cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư hoặc nhà đầu tư không có khả năng khắc phục điều kiện ngừng hoạt động.
Nhà đầu tư bị nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư.Hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư và không thực hiện các thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi đất.Hoặc không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư.

giấy phép đầu tư
Dự án đầu tư đã ngừng hoạt động và hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày ngừng hoạt động mà cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư.
Sau 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư mà nhà đầu tư không thực hiện.

Hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đã đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc một trong các trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

3.Hậu quả pháp lý sau khi chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư:

Theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014, sau khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động, nhà đầu tư sẽ thực hiện việc thanh lý dự án đầu tư, cụ thể được thực hiện như sau:

Nhà đầu tư tự mình thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành về thanh lý tài sản.
Đối với dự án đầu tư được nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì:quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành về đất đai.

Trong quá trình thanh lý dự án đầu tư, nếu nhà đầu tư là tổ chức kinh tế bị giải thể hoặc lâm vào tình trạng phá sản thì việc thanh lý dự án đầu tư được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành về giải thể, phá sản tổ chức kinh tế.

Các trường hợp thu hồi giấy phép đầu tư

BÀI VIẾT THAM KHẢO:

Thủ tục thu hồi giấy phép đầu tư.

Ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh

Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư kinh doanh

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 1900 6250

Tin Liên Quan