CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ NHỮNG ĐIIỀU CẦN BIẾT

Bạn đang muốn thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty cổ  phần hay bạn đang muốn thay đổi

thông tin cổ đông sáng lập do chuyển nhượng vốn góp. Nhưng bạn đang chưa hiểu rõ về các bước thực hiện?

Để tìm hiểu về thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty cổ phần trước tiên cần phải hiểu công ty cổ phần là gì

và cổ đông là gì. Theo luật doanh nghiệp 2014 quy định thì công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ

được chia nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. còn Các cổ đông có thể là các cá nhân hoặc tổ chức nhưng số

lượng tối thiếu là 03 cổ đông và không giới  cổ đông. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài

sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Cổ đông có quyền tự do chuyển

nhượng cổ phần của mình cho người khác.Vậy các thủ tục chuyển nhượng vốn góp được tiến hành như thế nào.

>> Công ty luật á châu cung cấp dich vụ thành lập công ty giá rẻ

Thủ tục chuyển nhượng vốn góp hay còn gọi là thủ tục thay đổi thông tin cổ đông do chuyển nhượng vốn góp. Để

thực hiện các thủ thủ tục chuyển nhượng vốn góp cần trải qua các bước như sau:

Chuyển nhượng vốn góp trong công ty cổ phần và những điều cần biết

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ chuyển nhượng vốn góp.

Hồ sơ chuyển nhượng vốn góp trong công ty cổ phần bao gồm:

Một là, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệ

Hai là, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng

Ba là, Bản sao biên bản họp về việc thay đổi cổ đông sáng lập của Đại hội đồng cổ đông.

Bốn là, Danh sách các cổ đông sáng lập trước và sau khi đã thay đổi.

Năm là, Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các giấy tờ chứng thực việc hoàn tất chuyển nhượng hoặc hợp đồng tặng cho cổ phần.

Sáu là, Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của cổ đông sáng

lập mới như: giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

Nếu thiếu một trong những giấy tờ trên thì hồ sơ sẽ không được cơ quan đăng ký kinh doanh chấp nhận và sẽ bị trả

lại để bổ sung.

Chuyển nhượng vốn góp trong công ty cổ phần và những điều cần biết

Bước 2: Nộp hồ sơ chuyển nhượng vốn góp

Sau khi đã  chuẩn bị đầy  đủ hồ sơ chuyển nhượng, doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ Thông qua Cổng thông tin

đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa chỉ www.dangkykinhdoanh.gov.vn

Bước 3:Xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.

Thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia , Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét

tính hợp lệ của hồ sơ  trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.

Bước 4: Cấp giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Sau khi xem xét tính hợp lệ của hồ sơ chuyển nhượng thông qua Thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp

quốc gia. Doanh nghiệp sẽ tiến hành nộp hồ sơ bản giấy tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh doanh nghiệp

đặt trụ sở chính. Sau khi tiến hành xem xét hồ sơ chuyển nhượng bằng bản giấy, trường hợp hợp lệ cơ quan đăng

ký kinh doanh sẽ cấp cho DN giấy chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ bản

giấy còn thiếu xót  cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo lại cho doanh nghiệp, Thông báo phải nêu rõ lý do;

các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN.

có một lưu ý đặc biệt đối với việc thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do chuyển nhượng vốn góp đó là ” Số lượng

thành viên sau chuyển nhượng” điều này sẽ dẫn tới những hệ quả khác nhau, nếu chuyển nhượng chỉ là chuyển từ

cổ đông này sang cổ đông khác nhưng không làm thay đổi số lượng cổ đông sáng lập thì vẫn giữ nguyên loại hình

doanh nghiệp, tuy nhiện nếu sau khi chuyển nhượng số lượng thành viên dưới  03 thành viên thì lúc đó phải chuyển

sang một loại hình doanh nghiệp mới : như công ty TNHH hai thành viên, hoặc công ty TNHH một thành viên

>> tham khảo chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Trên đây là những hướng dẫn cơ bản về thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty cổ phần. Mọi thắc mắc vui

lòng liên hệ với CÔNG TY LUẬT Á CHÂU để được tư vấn miễn phí và tham khảo các gói dịch vụ thành lập doanh

nghiệp trọn gói giá rẻ.

Chuyển nhượng vốn góp trong công ty cổ phần và những điều cần biết

THAM KHẢO THÊM:

HƯỚNG DẪN THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐẶT TÊN DOANH NGHIỆP

PHÂN BIỆT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ CHI NHÁNH

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Tin Liên Quan