CÔNG TY HỢP DANH

   Chào Luật Sư! Xin cho tôi hỏi thế nào là Công ty hợp danh?

   Chào bạn!Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Sau đây Luật Á Châu xin đưa ra giải đáp về câu hỏi của bạn như sau.

   Theo Điều 172 Luật Doanh Nghiệp 2014 quy định về Công ty hợp danh như sau:

   Điều 172. Công ty hợp danh

   1.Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

   a) Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;

   b) Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

   c) Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

   2.Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

   3.Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

   Công ty hợp danh là một loại hình công ty, trong đó các thành viên cùng nhau tiến hành hoạt động kinh doanh dưới một tên chung và cùng liên đới chịu trách nhiệm vô hạn đối với mọi khoản nợ của công ty.

   Thành viên của công ty hợp danh ít nhất phải có hai cá nhân trở lên. Có hai loại thành viên, đó là thành viên hợp danh và thành viên góp vốn. Thành viên hợp danh phải là cá nhân, góp vốn vào công ty và phải dùng toàn bộ tài sản của mình bao gồm cả tài sản đầu tư kinh doanh lẫn tài sản khác thuộc sở hữu của họ để chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty. Còn thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

   Công ty hợp danh phải hoạt động dưới một tên chung, mặc dù vậy các thành viên đều có tư cách thương nhân. Một thành viên hợp danh vừa có thể cống hiến cho công ty hợp danh trong một nỗ lực chung cùng các thành viên hợp danh khác, lại vừa có thể tự mình tiến hành các hoạt động thương mại của riêng mình. Điểm này cũng làm cho các thành viên công ty hợp danh khác hẳn với các thành viên loại hình công ty khác.

   Về chế độ chịu trách nhiệm tài sản của các loại thành viên .Thành viên hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn và liên đới. Các thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của công ty. Trách nhiệm này không thể bị giới hạn đối với bất kỳ thành viên nào. Nếu họ có thỏa thuận khác, lập tức công ty sẽ chuyển sang loại hình công ty hợp vốn đơn giản. Thành viên góp vốn chỉ chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ trong kinh doanh của công ty.

 

   Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân. Mọi hoạt động đều nhân danh công ty song mọi trách nhiệm lại là vô hạn đối với các thành viên nên đây là một hạn chế của công ty hợp danh.

   Công ty hợp danh không được phát hành bất kì một loại chứng khoán nào để huy động vốn.

   Trên đây là một số nội dung trao đổi của chúng tôi. Nếu quý khách có nội dung cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ lại theo địa chỉ email: achaulaw@gmail.com hoặc số điện thoại0947.318.318 hoặc 0963.81.84.86. Chúng tôi rất mong được hợp tác và hỗ trợ quý khách.

   Trân trọng!

————-o0o—————

Công ty TNHH Luật Á Châu 

VPGD: 262 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT: 0947.318.318 – 0963.81.84.86

Webside: achaulaw.com.vn

Email: achaulaw@gmail.com

Bạn hãy gọi chúng tôi bất kể khi nào bạn cần!

 

 

Tin Liên Quan