CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN

   Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) đang là mô hình được các tổ chức, cá nhân hướng đến để xây dựng mô hình kinh doanh cho mình bởi những ưu điểm về hệ thống quản lý và cơ cấu vốn để phát triển được đánh giá cao. Tuy nhiên để tìm hiểu về loại hình công ty này không phải là điều dễ dàng nhất là với những người mới tìm hiểu. Vậy công ty TNHH hai thành viên là gì? Sau đây, Luật Á Châu sẽ giải đáp vấn đề này.

   Theo Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên như sau:

   Điều 47. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

   1.Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:

   a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;

   b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật này;

   c) Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật này.

   2.Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

   3.Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần.

   Công ty TNHH hai thành viên trở lên được thành lập với tối thiểu 2 thành viên và tối đa là 50 thành viên; thành viên trong công ty có thể là tổ chức, cũng có thể là cá nhân. Đây là dấu hiệu phân biệt loại hình công ty này với các loại hình doanh nghiệp khác. Sự liên kết giữa các thành viên trong công ty thông qua cơ chế góp vốn cho phép công ty đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu kinh doanh ở quy mô lớn hoặc vừa phải; nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

   Công ty TNHH hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần. Vốn điều lệ của công ty không phân chia. Vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên là tổng giá trị phần vốn góp các thành viên cam kết góp vào công ty. Dù không được phát hành cổ phần và bán cổ phiếu để huy động vốn, nhưng công ty có thể sử dụng những công cụ khác như vậy, phát hành trái phiếu để đáp ứng nhu cầu vốn trong hoạt động kinh doanh. Về mặt này, công ty TNHH hai thành viên trở lên có lợi thế hơn so với doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh là không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

   Vấn đề chuyển nhượng vốn được quy định chặt chẽ, mọi thành viên đều phải chịu trách nhiệm về công việc nên có thể đảm bảo được công việc được tiến hành thuận lợi.

   Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

   Trên đây là một số nội dung trao đổi của chúng tôi. Nếu quý khách có nội dung cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ lại theo địa chỉ email: achaulaw@gmail.com hoặc số điện thoại 0947.318.318 hoặc 0967.932.555 . Chúng tôi rất mong được hợp tác và hỗ trợ quý khách.

Trân trọng!

————-o0o—————

Công ty TNHH Luật Á Châu

VPGD: 262 Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT: 0947.318.318 – 0967.932.555

Webside: achaulaw.com.vn

Email: achaulaw@gmail.com

Bạn hãy gọi chúng tôi bất kể khi nào bạn cần!

 

 

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan